Đăng ký

avatar
Tham gia : 2012-04-10
Bài gửi : 53
Point : 226
Nhận thích : 69
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Map Defesen Hay Những Anh Hùng Bất Bại v2.1

Cách chơi: Maps là 1 dạng Defesen mới về trộn lẫn Footman

Link: mediafire.com ?37dwpk0qaps7zm5

View user profile
Tầng 1 on 31/7/2012, 17:46
avatar
Tham gia : 2012-07-02
Bài gửi : 3145
Point : 3447
Nhận thích : 458
Biệt Danh : Sao Siêu Sáng
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Map Defesen Hay Những Anh Hùng Bất Bại v2.1

vote để chơi thử nào

View user profile
Tầng 2 on 31/7/2012, 17:48
Tham gia : 2012-05-28
Bài gửi : 301
Point : 5
Nhận thích : 1
Biệt Danh : nh0ch4ih4
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Map Defesen Hay Những Anh Hùng Bất Bại v2.1

nhìn chẳng khác footman là mấy có gì đặc biệt đâu ít ra cũng phải có hero chủ chốt chứ

View user profile
Tầng 3 on 5/8/2012, 14:49
avatar
Tham gia : 2012-08-20
Bài gửi : 5
Point : 11
Nhận thích : 1
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Map Defesen Hay Những Anh Hùng Bất Bại v2.1

Sao mà nhãm thế

View user profile
Tầng 4 on 20/8/2012, 19:48
avatar
Tham gia : 2011-10-16
Bài gửi : 413
Point : 80
Nhận thích : 16
Biệt Danh : FT.Shana
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Map Defesen Hay Những Anh Hùng Bất Bại v2.1

vote, chơi thử ^^

View user profile
Tầng 5 on 29/8/2012, 18:59

Re: Map Defesen Hay Những Anh Hùng Bất Bại v2.1Tên truy cập