Đăng ký

Go to page : 1, 2, 3, 4, 5  Next

avatar
Tham gia : 2011-03-19
Bài gửi : 772
Point : 1776
Nhận thích : 113
Biệt Danh : VaL.c0nan937
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Ý tưởng Hero mới - Cả tâm huyết

Lôi Âm - GreenLight

Model: Giống lôi ma nhưng màu xanh lá (con này chơi war3 hay gặp nhưng chưa kiếm được hình, ai kiếm được post lên giúp mình nhé)

Chân thành cảm ơn scuibap, King_Gank, ҳ̸Ҳ̸ҳvIPҳ̸Ҳ̸ҳ đã góp ý rất hay.
Để tiện theo dõi mình sẽ chia thành 2 bản là bản cũ và mới, mọi người có thể xem tùy ý nhé.
Bản cũ, chưa có ý kiến đóng góp:
Bấm vào đây xem toàn bộ nội dung:

Chỉ số:
Cường lực: 16-1,6
Thân pháp: 18-1,8
Mẫn tiệp: 2-2
[Các chỉ số khá thấp vì sau này được tăng từ skill 3]
Movement Speed: 305
Attack range: melee
Tầm nhìn ban ngày/đêm: 1300/1500
[Các chỉ số có thể thay đổi hợp lí hơn]

Bộ kĩ năng:

0.Kĩ năng bẩm sinh: Bị động
+Số lượng <=10:
+Số lượng <=20:
+Số lượng <=25:

Cứ 5s sẽ tích lại 1 lôi châu, lôi châu dùng để sử dụng các kĩ năng, số lôi châu tích được tối đa bằng cấp độ hiện tại của Green.

1.Lôi sa: Chủ động

lv1: Thả lôi châu vào 1 mục tiêu, sau 2s sẽ phóng sét tấn công các mục tiêu xung quanh hắn 300AOE, gây sát thương bằng [1x sát thương cơ bản của Green+ 10% khảng cách từ Green đến hắn], tiêu hao 1 lôi châu
lv2: Thả lôi châu vào 1 mục tiêu, sau 2s sẽ phóng sét tấn công các mục tiêu xung quanh hắn 300AOE, gây sát thương bằng [1x sát thương cơ bản của Green+ 15% khảng cách từ Green đến hắn], tiêu hao 2 lôi châu
lv3: Thả lôi châu vào 1 mục tiêu, sau 2s sẽ phóng sét tấn công các mục tiêu xung quanh hắn 300AOE, gây sát thương bằng [2x sát thương cơ bản của Green+ 15% khảng cách từ Green đến hắn], tiêu hao 3 lôi châu
lv4: Thả lôi châu vào 1 mục tiêu, sau 2s sẽ phóng sét tấn công các mục tiêu xung quanh hắn 300AOE, gây sát thương bằng [2x sát thương cơ bản của Green+ 20% khảng cách từ Green đến hắn], tiêu hao 4 lôi châu
.Phạm vi sử dụng: 400
.Hồi chiu: 14/13/12/11s
.Mana Cost: 100/160/220/280
[Hiệu ứng khi dùng chiu có thể giống skill 1 của Thầy Pháp, skill này khác until Lôi ma là time ngắn, tuy nhiên chủ động hơn trong việc điều chỉnh phạm vi]

2.Lôi tĩnh: Chủ động

lv1: Thả lôi châu vào 1 mục tiêu, sau 2s sét đánh xuống 300AOE xung quanh gây lượng sát thương bằng [1,25x sát thương cơ bản của Green + 25x số mục tiêu bị sét đánh], tiêu hao 1 lôi châu
lv2: Thả lôi châu vào 1 mục tiêu, sau 2s sét đánh xuống 330AOE xung quanh gây lượng sát thương bằng [1,5x sát thương cơ bản của Green + 50x số mục tiêu bị sét đánh], tiêu hao 2 lôi châu
lv3: Thả lôi châu vào 1 mục tiêu, sau 2s sét đánh xuống 360AOE xung quanh gây lượng sát thương bằng [1,75x sát thương cơ bản của Green + 75x số mục tiêu bị sét đánh], tiêu hao 3 lôi châu
lv4: Thả lôi châu vào 1 mục tiêu, sau 2s sét đánh xuống 390AOE xung quanh gây lượng sát thương bằng [2x sát thương cơ bản của Green + 100x số mục tiêu bị sét đánh], tiêu hao 4 lôi châu
.Phạm vi sử dụng: 400
.Hồi chiu: 20s
.Mana Cost: 120/180/240/300
[Hiệu ứng khi dùng chiu có thể giống skill Lôi đình của Bá tước]
[Skill 1 và 2 tuy khá yếu ở early game tuy nhiên về late rất mạnh, khó dùng để farm nhưng pk rất tốt]

3.Tụ lôi công: Bị động

lv1: Giảm 1s thời gian tích lôi châu (ở skill 0), mỗi lôi châu sẽ tăng cho Green 1 mẫn tiệp.
lv2: Giảm 2s thời gian tích lôi châu (ở skill 0), mỗi lôi châu sẽ tăng cho Green 1 mẫn tiệp, 1 thân pháp.
lv3: Giảm 3s thời gian tích lôi châu (ở skill 0), mỗi lôi châu sẽ tăng cho Green 1 mẫn tiệp, 1 thân pháp, 1 cường lực.
lv4: Giảm 4s thời gian tích lôi châu (ở skill 0), mỗi lôi châu sẽ tăng cho Green 2 mẫn tiệp, 1 thân pháp, 1 cường lực.
[Skill giúp tăng lôi châu để dùng chiu, tăng các chỉ số giúp Green mạnh hơn]

Until.Càn khôn lôi: Chủ động

lv1: Thả lôi châu vào 1 mục tiêu tạo thành 1 tụ sét, mỗi giây sẽ tấn công tất cả các mục tiêu xung quanh 500AOE gây 50 sát thương mỗi phát (hắn ko bị tấn công), sau 5s tụ sét phát nổ, hắn nhận lượng sát thương bằng [tổng lượng sát thương tụ sét đã gây ra] trong thời gian ấy. Tiêu hao 4 lôi châu
lv2: Thả lôi châu vào 1 mục tiêu tạo thành 1 tụ sét, mỗi giây sẽ tấn công tất cả các mục tiêu xung quanh 600AOE gây 75 sát thương mỗi phát (hắn ko bị tấn công), sau 5s tụ sét phát nổ, hắn nhận lượng sát thương bằng [tổng lượng sát thương tụ sét đã gây ra] trong thời gian ấy. Tiêu hao 6 lôi châu
lv3: Thả lôi châu vào 1 mục tiêu tạo thành 1 tụ sét, mỗi giây sẽ tấn công tất cả các mục tiêu xung quanh 700AOE gây 100 sát thương mỗi phát (hắn ko bị tấn công), sau 5s tụ sét phát nổ, hắn nhận lượng sát thương bằng [tổng lượng sát thương tụ sét đã gây ra] trong thời gian ấy. Tiêu hao 8 lôi châu
.Phạm vi sử dụng: 1000
.Hồi chiu: 140/120/100s
.Mana Cost: 400/600/800
[Skill rất mạnh nếu dùng ở chốn đông người. VD(lv1): Có 3 mục tiêu xung quanh hắn thì mỗi mục tiêu sẽ nhận 50x5=250 sát thương (giả sử các mục tiêu không di chuyển), hắn sẽ nhận 250x3=750 sát thương.
Tuy nhiên nếu chỉ có 1 mình mục tiêu thì skill sẽ ko gây bất kì sát thương nào và trở nên vô dụng]Bản mới, có ý kiến đóng góp:
Chỉ số:
Cường lực: 16-1,6
Thân pháp: 18-1,8
Mẫn tiệp: 2-2
[Các chỉ số khá thấp vì sau này được tăng từ skill 3]
Movement Speed: 305
Attack range: melee
Tầm nhìn ban ngày/đêm: 1300/1500
[Các chỉ số có thể thay đổi hợp lí hơn]

Bộ kĩ năng:

0.Kĩ năng bẩm sinh: Bị động
+Số lượng <=10:
+Số lượng <=20:
+Số lượng <=25:

Cứ 6s sẽ tích lại 1 lôi châu, lôi châu dùng để sử dụng các kĩ năng, số lôi châu tích được tối đa bằng cấp độ hiện tại của Green.
[Đã tăng lên 6s để khi max skill 3 sẽ không tăng quá nhanh (còn 6-4=2s)]

1.Lôi sa: Chủ động

lv1: Thả lôi châu vào 1 mục tiêu, sau 2s sẽ phóng sét tấn công các mục tiêu xung quanh hắn 300AOE, gây sát thương bằng [1x sát thương cơ bản của Green+ 10% khảng cách từ Green đến hắn], tiêu hao 1 lôi châu
lv2: Thả lôi châu vào 1 mục tiêu, sau 2s sẽ phóng sét tấn công các mục tiêu xung quanh hắn 300AOE, gây sát thương bằng [1x sát thương cơ bản của Green+ 15% khảng cách từ Green đến hắn], tiêu hao 2 lôi châu
lv3: Thả lôi châu vào 1 mục tiêu, sau 2s sẽ phóng sét tấn công các mục tiêu xung quanh hắn 300AOE, gây sát thương bằng [2x sát thương cơ bản của Green+ 15% khảng cách từ Green đến hắn], tiêu hao 3 lôi châu
lv4: Thả lôi châu vào 1 mục tiêu, sau 2s sẽ phóng sét tấn công các mục tiêu xung quanh hắn 300AOE, gây sát thương bằng [2x sát thương cơ bản của Green+ 20% khảng cách từ Green đến hắn], tiêu hao 4 lôi châu
.Phạm vi sử dụng: 400
.Hồi chiu: 14/13/12/11s
.Mana Cost: 100/160/220/280
[Hiệu ứng khi dùng chiu có thể giống skill 1 của Thầy Pháp, skill này khác until Lôi ma là time ngắn, tuy nhiên chủ động hơn trong việc điều chỉnh phạm vi]

2.Lôi tĩnh: Chủ động

lv1: Thả lôi châu vào 1 mục tiêu, sau 2s sét đánh xuống 300AOE xung quanh gây lượng sát thương bằng [1,25x sát thương cơ bản của Green + 25x số mục tiêu bị sét đánh], tiêu hao 1 lôi châu
lv2: Thả lôi châu vào 1 mục tiêu, sau 2s sét đánh xuống 320AOE xung quanh gây lượng sát thương bằng [1,5x sát thương cơ bản của Green + 50x số mục tiêu bị sét đánh], tiêu hao 2 lôi châu
lv3: Thả lôi châu vào 1 mục tiêu, sau 2s sét đánh xuống 340AOE xung quanh gây lượng sát thương bằng [1,75x sát thương cơ bản của Green + 75x số mục tiêu bị sét đánh], tiêu hao 3 lôi châu
lv4: Thả lôi châu vào 1 mục tiêu, sau 2s sét đánh xuống 360AOE xung quanh gây lượng sát thương bằng [2x sát thương cơ bản của Green + 100x số mục tiêu bị sét đánh], tiêu hao 4 lôi châu
.Phạm vi sử dụng: 400
.Hồi chiu: 20s
.Mana Cost: 120/180/240/300
[Hiệu ứng khi dùng chiu có thể giống skill Lôi đình của Bá tước]
[Skill 2 đã nelf phạm vi xuống còn 300/320/340/360AOE đễ ko quá im3. Skill 1 và 2 tuy khá yếu ở early game tuy nhiên về late rất mạnh, khó dùng để farm nhưng pk rất tốt]

3.Tụ lôi công: Bị động

lv1: Giảm 1s thời gian tích lôi châu (ở skill 0), mỗi lôi châu sẽ tăng cho Green 1 mẫn tiệp.
lv2: Giảm 2s thời gian tích lôi châu (ở skill 0), mỗi lôi châu sẽ tăng cho Green 1 mẫn tiệp, 1 thân pháp.
lv3: Giảm 3s thời gian tích lôi châu (ở skill 0), mỗi lôi châu sẽ tăng cho Green 1 mẫn tiệp, 1 thân pháp, 1 cường lực.
lv4: Giảm 4s thời gian tích lôi châu (ở skill 0), mỗi lôi châu sẽ tăng cho Green 2 mẫn tiệp, 1 thân pháp, 1 cường lực.
[Skill giúp tăng lôi châu để dùng chiu, tăng các chỉ số giúp Green mạnh hơn.
Không nelf skill này vì đã nelf skill 0]


Until.Càn khôn lôi: Chủ động

lv1: Thả lôi châu vào 1 mục tiêu tạo thành 1 tụ sét, mỗi giây sẽ tấn công tất cả các mục tiêu xung quanh 500AOE gây 50 sát thương mỗi phát (kể cả hắn), sau 5s tụ sét phát nổ, hắn nhận lượng sát thương bằng [50% lượng sát thương tụ sét đã gây ra] trong thời gian ấy. Tiêu hao 4 lôi châu
lv2: Thả lôi châu vào 1 mục tiêu tạo thành 1 tụ sét, mỗi giây sẽ tấn công tất cả các mục tiêu xung quanh 600AOE gây 75 sát thương mỗi phát (kể cả hắn), sau 5s tụ sét phát nổ, hắn nhận lượng sát thương bằng [50% lượng sát thương tụ sét đã gây ra] trong thời gian ấy. Tiêu hao 6 lôi châu
lv3: Thả lôi châu vào 1 mục tiêu tạo thành 1 tụ sét, mỗi giây sẽ tấn công tất cả các mục tiêu xung quanh 700AOE gây 100 sát thương mỗi phát (kể cả hắn), sau 5s tụ sét phát nổ, hắn nhận lượng sát thương bằng [50% lượng sát thương tụ sét đã gây ra] trong thời gian ấy. Tiêu hao 8 lôi châu
.Phạm vi sử dụng: 1000
.Hồi chiu: 140/120/100s
.Mana Cost: 400/600/800
[Skill rất mạnh nếu dùng ở chốn đông người. VD(lv1): Có 3 mục tiêu xung quanh hắn thì mỗi mục tiêu sẽ nhận 50x5=250 sát thương (giả sử các mục tiêu không di chuyển), hắn sẽ nhận 250+250x4/2=750 sát thương. Nếu chỉ có mình hắn thì sẽ nhận 250+250/2=315 sát thương
Đã fix theo ý tưởng của bạn "scuibap", 1 lần nữa cảm ơn bạn]


Hero này được mình nghĩ ra bằng tất cả tâm huyết, nếu có gì sai sót xin các bạn góp ý để nó ngày càng hoàn thiện hơn.
Một số lưu ý khi xem:
+Chữ đen: nội dung
+Chữ xanh lá: tiêu đề
+Chữ lam: bổ xung
+Chữ đỏ: đánh giáLast edited by conan937 on 31/7/2012, 10:07; edited 2 times in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

View user profile
Tầng 1 on 30/7/2012, 15:26
avatar
Tham gia : 2012-06-29
Bài gửi : 1178
Point : 4836
Nhận thích : 299
Biệt Danh : Nhồn Cái Lìn Gì Vậy?
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ý tưởng Hero mới - Cả tâm huyết

Nếu theo skill 3, mỗi lần tăng lôi châu thì nó tăng chỉ số.
Thế chỉ số của Green thay đổi liên tục khi mất hoặc tăng Lôi Châu hay sao???

View user profile
Tầng 2 on 30/7/2012, 15:31
avatar
Tham gia : 2011-09-30
Bài gửi : 110
Point : 187
Nhận thích : 17
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ý tưởng Hero mới - Cả tâm huyết

Tâm huyết thât. Vote vào map :\m/:

View user profile
Tầng 3 on 30/7/2012, 15:48
Tham gia : 2012-01-21
Bài gửi : 44
Point : 95
Nhận thích : 9
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ý tưởng Hero mới - Cả tâm huyết

Quá kinh khủng. Đứng nhà chờ tích lôi châu. Ra bấm skill 1 vào 1 thằng, skill 2 vào 1 thằng, tăng max 3 trước. Ulti lấy đúng lv chả ai cưỡng được ngoại trừ cái giáp phản dam.
Chắc không khả thi rồi happy

View user profile
Tầng 4 on 30/7/2012, 15:53
avatar
Tham gia : 2011-03-19
Bài gửi : 772
Point : 1776
Nhận thích : 113
Biệt Danh : VaL.c0nan937
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ý tưởng Hero mới - Cả tâm huyết

@๖ۣۜĶĥøą ๖ۣۜĶĥáυ ๖ۣۜĶĥϊņћ wrote:Nếu theo skill 3, mỗi lần tăng lôi châu thì nó tăng chỉ số.
Thế chỉ số của Green thay đổi liên tục khi mất hoặc tăng Lôi Châu hay sao???
đúng đấy bạn

View user profile
Tầng 5 on 30/7/2012, 16:00
avatar
Tham gia : 2012-07-22
Bài gửi : 62
Point : 129
Nhận thích : 4
Biệt Danh : scuibap
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ý tưởng Hero mới - Cả tâm huyết

Ở skill 3 level 4 thì sẽ chỉ mất 1 giây hồi Lôi Châu thôi à? Theo mình để 2-3s là được rồi.
Nếu mà skill lôi châu chỉ có 3 điểm thôi, theo mình là nên tự tăng tự năng nó vào những level nhất định. [Ví dụ: 2/9/16] Tuy như thế không phải tốn công tăng, nhưng sẽ cho nó không tăng được liên tục để sử dụng? Như thế có lẽ là khá hay hơn tăng bằng chỉ số như bình thường. Tùy bạn big grin.
Ulti có lúc thì lại quá khủng (đợt quái mới ra) có lúc thì lại quá vô dụng (đánh solo chỗ không quái). Theo mình thì nên chỉnh lại thành như thế này:
- Gây sát thương bằng [1/2 tổng sát thương mà tụ sét gây ra] nhưng có thể tấn công cả mục tiêu được chọn nữa.
- Sát thương mà tụ sét gây ra mỗi giây (tăng theo level) là 70/110/150. Có lẽ bạn sẽ hỏi tại sao lại mình muốn bulf nó mạnh như vậy, đơn giản bởi vì trên kia mình đã nói là nerf đi chỉ nhận 1/2 tổng sát thương rồi big grin.
Đó là một số góp ý của mình thôi, đây là hero mình thấy là tốt nhất từ lúc mình đọc cái ý tưởng mới tới giờ.
Cho dù cực kỳ ghét ai thích lập topic PR hero của mình laughing.

View user profile
Tầng 6 on 30/7/2012, 16:55
avatar
Tham gia : 2011-10-24
Bài gửi : 232
Point : 159
Nhận thích : 27
Biệt Danh : Fuck lam` map
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ý tưởng Hero mới - Cả tâm huyết

vãi đái con hero này big grin:D

View user profile Nh0x_Kut3_L0v3_3m@yahoo.com
Tầng 7 on 30/7/2012, 16:58
avatar
Tham gia : 2012-07-01
Bài gửi : 225
Point : 592
Nhận thích : 42
Biệt Danh : Legend...Sad
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ý tưởng Hero mới - Cả tâm huyết

đặt skill 2 lúc 2 lane crep vừa ra thì tội nghiệp chú nào ăn phải, ta nghĩ sơ sơ tầm 1k DMG khi lv4 thôi laughing
lúc đó mà ulti thì cứ 1s tăng 1k DMG nổ cho hero ăn ulti thôi => quá im3Last edited by someonelove9 on 30/7/2012, 17:04; edited 1 time in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

View user profile
Tầng 8 on 30/7/2012, 17:02
avatar
Tham gia : 2011-06-10
Bài gửi : 938
Point : 1558
Nhận thích : 158
Biệt Danh : BlackHole1102
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ý tưởng Hero mới - Cả tâm huyết

@Trom.Vixie wrote:Quá kinh khủng. Đứng nhà chờ tích lôi châu. Ra bấm skill 1 vào 1 thằng, skill 2 vào 1 thằng, tăng max 3 trước. Ulti lấy đúng lv chả ai cưỡng được ngoại trừ cái giáp phản dam.
Chắc không khả thi rồi happy
đứng ở nhà thế không farm ak :T

View user profile
Tầng 9 on 30/7/2012, 17:10
avatar
Tham gia : 2012-07-30
Bài gửi : 138
Point : 2
Nhận thích : 3
Biệt Danh : ♥ Jï®äÇhï ♥
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ý tưởng Hero mới - Cả tâm huyết

vote cho bạn ^^
cố gắng nhé ~~
cẩn thận học máu

View user profile
Tầng 10 on 30/7/2012, 17:16
avatar
Tham gia : 2011-12-08
Bài gửi : 6244
Point : 30117
Nhận thích : 2329
Biệt Danh : Forza Azzurri
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ý tưởng Hero mới - Cả tâm huyết

Thật là xấu số cho thằng nào bị focus Q-W-R
Bị Lôi Ma cast ulti là coi như đời đen lắm rồi, gặp thêm con này buff đủ thứ bùa thì !:oLast edited by King_Gank on 30/7/2012, 17:42; edited 1 time in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

View user profile
Tầng 11 on 30/7/2012, 17:41
avatar
Tham gia : 2012-03-15
Bài gửi : 8418
Point : 617
Nhận thích : 567
Biệt Danh : .
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ý tưởng Hero mới - Cả tâm huyết

lại nuker @0

View user profile
Tầng 12 on 30/7/2012, 17:45
avatar
Tham gia : 2011-09-28
Bài gửi : 1325
Point : 293
Nhận thích : 100
Biệt Danh : minhhiep0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ý tưởng Hero mới - Cả tâm huyết

Hồi chiu là cooldown à ? :T

View user profile
Tầng 13 on 30/7/2012, 17:50
avatar
Tham gia : 2012-07-23
Bài gửi : 822
Point : 87
Nhận thích : 241
Biệt Danh : Chưa Úp Date
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ý tưởng Hero mới - Cả tâm huyết

khá là im3 cho ai biết đánh và hành nhìu nhìu cho các newber

View user profile
Tầng 14 on 30/7/2012, 17:51
avatar
Tham gia : 2012-02-01
Bài gửi : 417
Point : 94
Nhận thích : 214
Biệt Danh : DG.Ares
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ý tưởng Hero mới - Cả tâm huyết

skill 3 của bạn nên neft lại ở phần hồi lôi châu, 1s thì hơi vler đó

View user profile
Tầng 15 on 30/7/2012, 17:52
avatar
Tham gia : 2011-12-08
Bài gửi : 6244
Point : 30117
Nhận thích : 2329
Biệt Danh : Forza Azzurri
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ý tưởng Hero mới - Cả tâm huyết

Làm lại màu icon hộ chủ thớt này

View user profile
Tầng 16 on 30/7/2012, 17:52
avatar
Tham gia : 2012-07-23
Bài gửi : 822
Point : 87
Nhận thích : 241
Biệt Danh : Chưa Úp Date
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ý tưởng Hero mới - Cả tâm huyết

@King_Gank wrote:Làm lại màu icon hộ chủ thớt này
xong con hero này nó lại rơi vào tình trạng auto ban nhu linh thú cửu âm và h là vpt =]]

View user profile
Tầng 17 on 30/7/2012, 18:01
avatar
Tham gia : 2012-07-22
Bài gửi : 62
Point : 129
Nhận thích : 4
Biệt Danh : scuibap
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ý tưởng Hero mới - Cả tâm huyết

Giờ chủ thớt làm thêm cái "Range Cast Skill" (Phạm vi sử dụng kĩ năng) thì là chuẩn men!
Vote laughing.

P/S: Các bạn xem để icon hero thế này có được không, t mới kiếm cho thớt laughing.Last edited by scuibap on 30/7/2012, 18:17; edited 1 time in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

View user profile
Tầng 18 on 30/7/2012, 18:09
Tham gia : 2012-04-06
Bài gửi : 61
Point : 155
Nhận thích : 1
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ý tưởng Hero mới - Cả tâm huyết

o ckon' dong người la hoc mau'

View user profile
Tầng 19 on 30/7/2012, 18:33
avatar
Tham gia : 2012-07-06
Bài gửi : 727
Point : 60
Nhận thích : 118
Biệt Danh : What The Fuck
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ý tưởng Hero mới - Cả tâm huyết

hero khủng nhỉ

View user profile
Tầng 20 on 30/7/2012, 18:36

Re: Ý tưởng Hero mới - Cả tâm huyết

Go to page : 1, 2, 3, 4, 5  NextTên truy cập