Đăng ký

avatar
Tham gia : 2011-10-14
Bài gửi : 7730
Point : 750
Nhận thích : 602
Biệt Danh : Air._.Blade
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

[Movie] Nevermore -The King of Shadow

Công sức ông anh làm video, thôi thì post hộ :-Last edited by Zun Awesome on 23/7/2012, 11:02; edited 2 times in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

View user profile
Tầng 1 on 23/7/2012, 11:01
avatar
Tham gia : 2011-08-08
Bài gửi : 4249
Point : 104
Nhận thích : 545
Biệt Danh : Myth.Ramb0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Movie] Nevermore -The King of Shadow

Đã edit lại khung hiển thị video

View user profile ramb0_x5@yahoo.com
Tầng 2 on 23/7/2012, 11:03
avatar
Tham gia : 2011-10-31
Bài gửi : 2508
Point : 3866
Nhận thích : 4013
Biệt Danh : Incognito-Naby
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Movie] Nevermore -The King of Shadow

FiretrUCK.............Last edited by Đại Ka Rùa on 23/7/2012, 11:06; edited 1 time in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

View user profile
Tầng 3 on 23/7/2012, 11:03
avatar
Tham gia : 2011-10-14
Bài gửi : 7730
Point : 750
Nhận thích : 602
Biệt Danh : Air._.Blade
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Movie] Nevermore -The King of Shadow

@Zun Awesome wrote:Đã edit lại khung hiển thị video
ờ thank con vịt, không rành vụ đó lắm

View user profile
Tầng 4 on 23/7/2012, 11:04
Tham gia : 2012-07-23
Bài gửi : 4
Point : 8
Nhận thích : 0
Biệt Danh : Saw.ND
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Movie] Nevermore -The King of Shadow

Clip Còn nhiều sai sót happy

View user profile
Tầng 5 on 23/7/2012, 11:05
avatar
Tham gia : 2011-08-08
Bài gửi : 4249
Point : 104
Nhận thích : 545
Biệt Danh : Myth.Ramb0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Movie] Nevermore -The King of Shadow

@Air._.Blade wrote:
@Zun Awesome wrote:Đã edit lại khung hiển thị video
ờ thank con vịt, không rành vụ đó lắm
Bật video trên Youtube, nhấn vào Share, copy cái link đó rồi bỏ vào code
[youtube][/youtube]Last edited by Zun Awesome on 23/7/2012, 11:09; edited 1 time in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

View user profile ramb0_x5@yahoo.com
Tầng 6 on 23/7/2012, 11:08
avatar
Tham gia : 2012-02-11
Bài gửi : 371
Point : 40
Nhận thích : 19
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Movie] Nevermore -The King of Shadow

acc loda đâu :T

View user profile
Tầng 7 on 23/7/2012, 11:11
avatar
Tham gia : 2011-10-31
Bài gửi : 2508
Point : 3866
Nhận thích : 4013
Biệt Danh : Incognito-Naby
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Movie] Nevermore -The King of Shadow

@Zun Awesome wrote:
@Air._.Blade wrote:
@Zun Awesome wrote:Đã edit lại khung hiển thị video
ờ thank con vịt, không rành vụ đó lắm
Bật video trên Youtube, nhấn vào Share, copy cái link đó rồi bỏ vào code
[youtube][/youtube]
ờ..............

View user profile
Tầng 8 on 23/7/2012, 11:11
avatar
Tham gia : 2011-10-14
Bài gửi : 7730
Point : 750
Nhận thích : 602
Biệt Danh : Air._.Blade
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Movie] Nevermore -The King of Shadow

@Zun Awesome wrote:
@Air._.Blade wrote:
@Zun Awesome wrote:Đã edit lại khung hiển thị video
ờ thank con vịt, không rành vụ đó lắm
Bật video trên Youtube, nhấn vào Share, copy cái link đó rồi bỏ vào code
[youtube][/youtube]
trước thấy code Utube lỗi nên mới bỏ code flash đấy chứ

View user profile
Tầng 9 on 23/7/2012, 11:11
avatar
Tham gia : 2012-07-02
Bài gửi : 1369
Point : -390
Nhận thích : 201
Biệt Danh : .........
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Movie] Nevermore -The King of Shadow

map gì mà |ạ thế

View user profile
Tầng 10 on 23/7/2012, 11:12
avatar
Tham gia : 2011-08-08
Bài gửi : 4249
Point : 104
Nhận thích : 545
Biệt Danh : Myth.Ramb0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Movie] Nevermore -The King of Shadow

@Air._.Blade wrote:
@Zun Awesome wrote:
@Air._.Blade wrote:
@Zun Awesome wrote:Đã edit lại khung hiển thị video
ờ thank con vịt, không rành vụ đó lắm
Bật video trên Youtube, nhấn vào Share, copy cái link đó rồi bỏ vào code
[youtube][/youtube]
trước thấy code Utube lỗi nên mới bỏ code flash đấy chứ
Code flash phải chỉnh size, sida vật

View user profile ramb0_x5@yahoo.com
Tầng 11 on 23/7/2012, 11:12
avatar
Tham gia : 2011-08-08
Bài gửi : 4249
Point : 104
Nhận thích : 545
Biệt Danh : Myth.Ramb0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Movie] Nevermore -The King of Shadow

@RờLờOVờENờ wrote:map gì mà |ạ thế
DotA, nhưng chỉnh lại theme bằng DotA Themes Manager pig

View user profile ramb0_x5@yahoo.com
Tầng 12 on 23/7/2012, 11:14
avatar
Tham gia : 2011-10-14
Bài gửi : 7730
Point : 750
Nhận thích : 602
Biệt Danh : Air._.Blade
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Movie] Nevermore -The King of Shadow

@RờLờOVờENờ wrote:map gì mà |ạ thế
DotA, đã qua chỉnh themes pig

View user profile
Tầng 13 on 23/7/2012, 11:14

Re: [Movie] Nevermore -The King of ShadowTên truy cập