Đăng ký

Tham gia : 2011-10-21
Bài gửi : 620
Point : 1549
Nhận thích : 232
Biệt Danh : WoW..Gavin
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

View user profile ve_p3kute@yahoo.com
Tầng 1 on 21/7/2012, 15:40
Tham gia : 2011-10-21
Bài gửi : 620
Point : 1549
Nhận thích : 232
Biệt Danh : WoW..Gavin
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

View user profile ve_p3kute@yahoo.com
Tầng 2 on 21/7/2012, 15:43
Tham gia : 2011-04-06
Bài gửi : 9945
Point : 185
Nhận thích : 2097
Biệt Danh : Show me your
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: LÀm sao để add đc nhiều Tileset (19 loại)

Dùng jassnewgen
Extensions/Edit Tileset.Hàng dưới cùng là số texture hiện có trong map của bạn, muốn xóa cái nào bạn click chuột trái vào nó

Và tối đa 16 không phải 19 nhé


Y!H: Leobiggem

View user profile
Tầng 3 on 21/7/2012, 15:46
Tham gia : 2012-05-29
Bài gửi : 1526
Point : 14475
Nhận thích : 346
Biệt Danh : Ajen Kul huyền thoại
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: LÀm sao để add đc nhiều Tileset (19 loại)
View user profile
Tầng 4 on 21/7/2012, 15:50
Tham gia : 2011-10-21
Bài gửi : 620
Point : 1549
Nhận thích : 232
Biệt Danh : WoW..Gavin
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

View user profile ve_p3kute@yahoo.com
Tầng 5 on 21/7/2012, 15:51
Tham gia : 2011-04-06
Bài gửi : 9945
Point : 185
Nhận thích : 2097
Biệt Danh : Show me your
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: LÀm sao để add đc nhiều Tileset (19 loại)

Extensions/Edit Tileset

Nói một đằng,làm một nẻo,vào cái đó làm gì ?


Y!H: Leobiggem

View user profile
Tầng 6 on 21/7/2012, 15:55
Tham gia : 2012-05-29
Bài gửi : 1526
Point : 14475
Nhận thích : 346
Biệt Danh : Ajen Kul huyền thoại
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: LÀm sao để add đc nhiều Tileset (19 loại)

tks a leo nha


View user profile
Tầng 7 on 21/7/2012, 16:10
Tham gia : 2011-12-06
Bài gửi : 4961
Point : 4909
Nhận thích : 5243
Biệt Danh : lForeverlAlonel
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: LÀm sao để add đc nhiều Tileset (19 loại)

Đã del các cm lạc đề
Đồng thời closeView user profile evil_hunter_never_die@yahoo.com
Tầng 8 on 21/7/2012, 16:20

Re: LÀm sao để add đc nhiều Tileset (19 loại)

Tầng 9 Today at 14:51


Tên truy cập