Đăng ký

Go to page : Previous  1 ... 5, 6, 7 ... 13 ... 20  Next

avatar
Tham gia : 2011-02-19
Bài gửi : 6898
Point : 1692
Nhận thích : 918
Biệt Danh : dangkhoa2502
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Nhận làm dùm chữ sóng âm ( Miễn Phí)

@BlackLis wrote:
@Vô cảm wrote:Nội Dung : Đăng Khoa
Chữ : Màu Tím
Nền : Giống Của Ab , phần trên màu đỏ , chính giữa màu đen
Nè Bạn
200p nhé

View user profile
Tầng 101 on 16/7/2012, 18:14
avatar
Tham gia : 2012-01-06
Bài gửi : 356
Point : 6535
Nhận thích : 28
Biệt Danh : Friends.Best
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Nhận làm dùm chữ sóng âm ( Miễn Phí)

Nội dung : Friends Best
Nền : Xanh lá
Màu chữ : giống bạn
vote

View user profile
Tầng 102 on 16/7/2012, 18:16
avatar
Tham gia : 2012-05-10
Bài gửi : 1634
Point : 4
Nhận thích : 142
Biệt Danh : Vô Gia Cư
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Nhận làm dùm chữ sóng âm ( Miễn Phí)

của tui đâu thớt

View user profile
Tầng 103 on 16/7/2012, 18:18
avatar
Tham gia : 2011-09-27
Bài gửi : 572
Point : 3040
Nhận thích : 380
Biệt Danh : Tra gu gồ
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Nhận làm dùm chữ sóng âm ( Miễn Phí)

__Darkess__ wrote:
@BlackLis wrote:
__Darkess__ wrote:black làm lại cho đúng màu đi mình hậu tạ 200p
màu nền màu tím chữ màu xanh nước biển
nội dung
nội dung: Dark Rain ( làm như hình AB nhưng màu như trên)
NÈ bạn

View user profile
Tầng 104 on 16/7/2012, 18:18
avatar
Tham gia : 2011-09-27
Bài gửi : 572
Point : 3040
Nhận thích : 380
Biệt Danh : Tra gu gồ
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Nhận làm dùm chữ sóng âm ( Miễn Phí)

@Vô cảm wrote:
@BlackLis wrote:
@Vô cảm wrote:Nội Dung : Đăng Khoa
Chữ : Màu Tím
Nền : Giống Của Ab , phần trên màu đỏ , chính giữa màu đen
Nè Bạn
200p nhé
Ok

View user profile
Tầng 105 on 16/7/2012, 18:18
avatar
Tham gia : 2012-05-10
Bài gửi : 1634
Point : 4
Nhận thích : 142
Biệt Danh : Vô Gia Cư
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Nhận làm dùm chữ sóng âm ( Miễn Phí)

@BlackLis wrote:
__Darkess__ wrote:
@BlackLis wrote:
__Darkess__ wrote:black làm lại cho đúng màu đi mình hậu tạ 200p
màu nền màu tím chữ màu xanh nước biển
nội dung
nội dung: Dark Rain ( làm như hình AB nhưng màu như trên)
NÈ bạn
bạn bỏ rain ở sau đi nền để láng lại

View user profile
Tầng 106 on 16/7/2012, 18:19
avatar
Tham gia : 2011-09-27
Bài gửi : 572
Point : 3040
Nhận thích : 380
Biệt Danh : Tra gu gồ
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Nhận làm dùm chữ sóng âm ( Miễn Phí)

@damenduf wrote:Nội dung : Friends Best
Nền : Xanh lá
Màu chữ : giống bạn
vote
Bạn ơi Hàng bạn tối tui làm ăn côm cái big grin

View user profile
Tầng 107 on 16/7/2012, 18:19
avatar
Tham gia : 2011-09-27
Bài gửi : 572
Point : 3040
Nhận thích : 380
Biệt Danh : Tra gu gồ
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Nhận làm dùm chữ sóng âm ( Miễn Phí)

__Darkess__ wrote:
@BlackLis wrote:
__Darkess__ wrote:
@BlackLis wrote:
__Darkess__ wrote:black làm lại cho đúng màu đi mình hậu tạ 200p
màu nền màu tím chữ màu xanh nước biển
nội dung
nội dung: Dark Rain ( làm như hình AB nhưng màu như trên)
NÈ bạn
bạn bỏ rain ở sau đi nền để láng lại
vậy tối tui up cho

View user profile
Tầng 108 on 16/7/2012, 18:20
avatar
Tham gia : 2011-02-19
Bài gửi : 6898
Point : 1692
Nhận thích : 918
Biệt Danh : dangkhoa2502
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Nhận làm dùm chữ sóng âm ( Miễn Phí)

tui ghi r` đấy
og lên xác nhận đê
.z.z.

View user profile
Tầng 109 on 16/7/2012, 18:23
avatar
Tham gia : 2012-05-13
Bài gửi : 453
Point : 692
Nhận thích : 21
Biệt Danh : Bo.SK
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Nhận làm dùm chữ sóng âm ( Miễn Phí)

Ăn cơm xog úp tui lun nhé

View user profile
Tầng 110 on 16/7/2012, 18:23
avatar
Tham gia : 2011-09-27
Bài gửi : 572
Point : 3040
Nhận thích : 380
Biệt Danh : Tra gu gồ
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Nhận làm dùm chữ sóng âm ( Miễn Phí)

__Darkess__ wrote:
@BlackLis wrote:
__Darkess__ wrote:
@BlackLis wrote:
__Darkess__ wrote:black làm lại cho đúng màu đi mình hậu tạ 200p
màu nền màu tím chữ màu xanh nước biển
nội dung
nội dung: Dark Rain ( làm như hình AB nhưng màu như trên)
NÈ bạn
bạn bỏ rain ở sau đi nền để láng lại

Nhận tiền dc chưa big grin

View user profile
Tầng 111 on 16/7/2012, 18:24
avatar
Tham gia : 2011-09-27
Bài gửi : 572
Point : 3040
Nhận thích : 380
Biệt Danh : Tra gu gồ
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Nhận làm dùm chữ sóng âm ( Miễn Phí)

@SmileKid97 wrote:Ăn cơm xog úp tui lun nhé
Ôg là cái gì tui ghi luôn đi

View user profile
Tầng 112 on 16/7/2012, 18:24
avatar
Tham gia : 2012-02-07
Bài gửi : 320
Point : 638
Nhận thích : 52
Biệt Danh : XHeroXking
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Nhận làm dùm chữ sóng âm ( Miễn Phí)

làm gium đi, thanks trc nha
nội dung:Dark_Lord
màu nền: xanh đen
màu chữ:trắng

View user profile
Tầng 113 on 16/7/2012, 18:25
avatar
Tham gia : 2011-07-12
Bài gửi : 1262
Point : 874
Nhận thích : 365
Biệt Danh : Myth.Storm
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Nhận làm dùm chữ sóng âm ( Miễn Phí)

Lát ăn cơm xong làm cho tôi nhé

View user profile
Tầng 114 on 16/7/2012, 18:25
avatar
Tham gia : 2011-10-12
Bài gửi : 829
Point : 218
Nhận thích : 52
Biệt Danh : Chicken_Nhok02
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Nhận làm dùm chữ sóng âm ( Miễn Phí)

dep .

View user profile
Tầng 115 on 16/7/2012, 18:26
avatar
Tham gia : 2012-05-10
Bài gửi : 1634
Point : 4
Nhận thích : 142
Biệt Danh : Vô Gia Cư
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Nhận làm dùm chữ sóng âm ( Miễn Phí)

@BlackLis wrote:
__Darkess__ wrote:
@BlackLis wrote:
__Darkess__ wrote:
@BlackLis wrote:
nội dung
nội dung: Dark Rain ( làm như hình AB nhưng màu như trên)
NÈ bạn
bạn bỏ rain ở sau đi nền để láng lại

Nhận tiền dc chưa big grin
choy chữ rain đâu rồi bạn

View user profile
Tầng 116 on 16/7/2012, 18:26
avatar
Tham gia : 2011-09-27
Bài gửi : 572
Point : 3040
Nhận thích : 380
Biệt Danh : Tra gu gồ
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Nhận làm dùm chữ sóng âm ( Miễn Phí)

@Myth.Storm wrote:Lát ăn cơm xong làm cho tôi nhé
tui làm miễn phí cho ông luôn tại thấy point ông hết òi big grin

View user profile
Tầng 117 on 16/7/2012, 18:26
avatar
Tham gia : 2012-05-10
Bài gửi : 1634
Point : 4
Nhận thích : 142
Biệt Danh : Vô Gia Cư
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Nhận làm dùm chữ sóng âm ( Miễn Phí)

làm màu xanh đậm tí nữa

View user profile
Tầng 118 on 16/7/2012, 18:27
avatar
Tham gia : 2011-10-12
Bài gửi : 829
Point : 218
Nhận thích : 52
Biệt Danh : Chicken_Nhok02
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Nhận làm dùm chữ sóng âm ( Miễn Phí)

Nội dung : ZNhok02z
màu nền : xanh trắng hay kái j đẹp là ok Z nhớ kéo tới chữ Nhok02 r` rời ra nhar bạn
màu chữ : đen

View user profile
Tầng 119 on 16/7/2012, 18:27
avatar
Tham gia : 2011-09-27
Bài gửi : 572
Point : 3040
Nhận thích : 380
Biệt Danh : Tra gu gồ
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Nhận làm dùm chữ sóng âm ( Miễn Phí)

__Darkess__ wrote:
@BlackLis wrote:
__Darkess__ wrote:
@BlackLis wrote:
__Darkess__ wrote:
nội dung: Dark Rain ( làm như hình AB nhưng màu như trên)
NÈ bạn
bạn bỏ rain ở sau đi nền để láng lại

Nhận tiền dc chưa big grin
choy chữ rain đâu rồi bạn
bạn nói bõ chữ rain

View user profile
Tầng 120 on 16/7/2012, 18:27

Re: Nhận làm dùm chữ sóng âm ( Miễn Phí)

Go to page : Previous  1 ... 5, 6, 7 ... 13 ... 20  NextTên truy cập