Đăng ký

avatar
Tham gia : 2012-07-11
Bài gửi : 14
Point : 33
Nhận thích : 1
Biệt Danh : Không có
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Cho xin skill 3 và 4 của vũ khí khiêu gợi

Cho mình xin skill 3 và ulti của vũ khí khiêu gợi, không cần Damge và hiệu ứng đầy đủ cũng được. Thanks nhiều

View user profile
Tầng 1 on 11/7/2012, 08:54
avatar
Tham gia : 2012-01-26
Bài gửi : 1209
Point : 4101
Nhận thích : 761
Biệt Danh : K3_Posh
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Cho xin skill 3 và 4 của vũ khí khiêu gợi

Tưởng gì chứ cái này dễ ồm mediafire.com ?d39axkxamzi59a7

View user profile doilaket_chetlahet@yahoo.com
Tầng 2 on 11/7/2012, 08:57
avatar
Tham gia : 2011-07-09
Bài gửi : 7623
Point : 35724
Nhận thích : 1450
Biệt Danh : AVA.MariaVorel
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Cho xin skill 3 và 4 của vũ khí khiêu gợi

Lên hiveworkshop mà kiếm !:o , đợi 4 tiếng nữa Leo mới online thì lúc đó mới dc à

View user profile Eva_Maria_Vorel@yahoo.com
Tầng 3 on 11/7/2012, 08:57
avatar
Tham gia : 2011-12-06
Bài gửi : 4961
Point : 4909
Nhận thích : 5243
Biệt Danh : lForeverlAlonel
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Cho xin skill 3 và 4 của vũ khí khiêu gợi

AVA Bạch Điểu wrote:Lên hiveworkshop mà kiếm !:o , đợi 4 tiếng nữa Leo mới online thì lúc đó mới dc à

lúc nào cũng workshop workshop, tưởng cái gì nó cũng có à


To K3_Posh: Leak quá trời trời nèSkill 3 Loop
Events
Time - Every 0.04 seconds of game time
Conditions
Actions
Set UnitGroup = (Units within 300.00 of (Position of UnitB) matching ((((Matching unit) is alive) Equal to True) and ((((Matching unit) is A Hero) Equal to True) and (((Matching unit) belongs to an ally of (Owner of UnitB)) Equal to True))))
Unit Group - Pick every unit in UnitGroup and do (Actions)
Loop - Actions
If (All Conditions are True) then do (Then Actions) else do (Else Actions)
If - Conditions
((Picked unit) has buff Skill 3 A ) Equal to True
Then - Actions
Unit - Create 1 Dummy Unit 2 for (Owner of Caster) at (Position of (Picked unit)) facing Default building facing degrees
Unit - Add Skill 2 to (Last created unit)
Unit - Order (Last created unit) to Human Sorceress - Invisibility (Picked unit)
Unit - Remove (Last created unit) from the game
Else - Actions
Custom script: call RemoveLocation (udg_Skill1Point)
Custom script: call DestroyGroup (udg_UnitGroup)Untitled Trigger 005
Events
Unit - A unit Starts the effect of an ability
Conditions
(Ability being cast) Equal to Ulti
Actions
Set Caster = (Triggering unit)
Unit - Create 1 Skill 1 Dummy for (Owner of Caster) at (Position of Caster) facing Default building facing degrees
Set Target = (Last created unit)
Animation - Change Target's animation speed to 300.00% of its original speed
Unit - Add a 3.00 second Generic expiration timer to (Last created unit)
Trigger - Turn on Untitled Trigger 006 <gen>
Set UnitGroup = (Units within 600.00 of (Position of Caster) matching ((((Matching unit) is alive) Equal to True) and (((Matching unit) is A structure) Equal to False)))
Unit Group - Pick every unit in UnitGroup and do (Actions)
Loop - Actions
If (All Conditions are True) then do (Then Actions) else do (Else Actions)
If - Conditions
((Picked unit) belongs to an enemy of (Owner of Caster)) Equal to True
Then - Actions
Unit - Cause (Triggering unit) to damage (Picked unit), dealing ((((Real((Strength of (Triggering unit) (Exclude bonuses)))) + (Real((Agility of (Triggering unit) (Exclude bonuses))))) + (Real((Intelligence of (Triggering unit) (Exclude bonuses))))) x 2.00) damage of attack type Chaos and damage type Universal
Special Effect - Create a special effect attached to the origin of (Picked unit) using war3mapImported\ArcaneTeleportation3.mdx
Special Effect - Destroy (Last created special effect)
Else - Actions
Unit - Create 1 Dummy Unit for (Owner of Caster) at (Position of (Picked unit)) facing Default building facing degrees
Unit - Add Bloodlust to (Last created unit)
Unit - Set level of Bloodlust for (Last created unit) to (Level of Ulti for Caster)
Unit - Order (Last created unit) to Orc Shaman - Bloodlust (Picked unit)
Unit - Remove (Last created unit) from the game
Custom script: call DestroyGroup (udg_UnitGroup)
Untitled Trigger 006
Events
Time - Every 0.02 seconds of game time
Conditions
Actions
Unit - Move Target instantly to (Position of Caster)
Wait 3.00 seconds
Trigger - Turn off (This trigger)Last edited by Evil_Hunter on 11/7/2012, 13:15; edited 1 time in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

View user profile evil_hunter_never_die@yahoo.com
Tầng 4 on 11/7/2012, 13:15
avatar
Tham gia : 2012-07-11
Bài gửi : 14
Point : 33
Nhận thích : 1
Biệt Danh : Không có
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Cho xin skill 3 và 4 của vũ khí khiêu gợi

Thank K3 và EH
còn AVA, khỏi thank

View user profile
Tầng 5 on 11/7/2012, 16:02
avatar
Tham gia : 2011-10-01
Bài gửi : 3681
Point : 3460
Nhận thích : 680
Biệt Danh : ๖ۣۣۜDark kool
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Cho xin skill 3 và 4 của vũ khí khiêu gợi

Vler bác Hunter làm thế ai bik được zz

View user profile
Tầng 6 on 11/7/2012, 16:06
avatar
Tham gia : 2012-01-26
Bài gửi : 1209
Point : 4101
Nhận thích : 761
Biệt Danh : K3_Posh
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Cho xin skill 3 và 4 của vũ khí khiêu gợi

OMG, leak tới 5 chỗ !:o . Thank đại giáo sư tiến sĩ EH đã chỉ giáo not worthy

View user profile doilaket_chetlahet@yahoo.com
Tầng 7 on 11/7/2012, 16:08
avatar
Tham gia : 2012-05-20
Bài gửi : 415
Point : 942
Nhận thích : 72
Biệt Danh : 19101994
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Cho xin skill 3 và 4 của vũ khí khiêu gợi

ai bảo 5 chỗ... nội nhìn sơ cái trig thứ 3... lặp mỗi 0.02s mà 3s sau mới đóng => 150 leaks rùi nhóc ơi... chưa tính trig 1 cũng y chang với time là 0.04s... kiểu này cast spell chừng chục lần là nhóc khỏi di chuyển rolling on the floor :001

View user profile
Tầng 8 on 11/7/2012, 16:14
avatar
Tham gia : 2011-12-06
Bài gửi : 4961
Point : 4909
Nhận thích : 5243
Biệt Danh : lForeverlAlonel
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Cho xin skill 3 và 4 của vũ khí khiêu gợi

vấn đề đã đc giải quyết, close

View user profile evil_hunter_never_die@yahoo.com
Tầng 9 on 11/7/2012, 19:13

Re: Cho xin skill 3 và 4 của vũ khí khiêu gợiTên truy cập