Đăng ký

Go to page : Previous  1 ... 5, 6, 7 ... 30 ... 54  Next

avatar
Tham gia : 2011-12-06
Bài gửi : 4961
Point : 4909
Nhận thích : 5243
Biệt Danh : lForeverlAlonel
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Topic hỏi đáp về cách tạo Warcraft III

@andy_bi wrote:^
rốt cuộc có giúp ko vậy sad
khi giết 1 unit +1 soul cho nvm (1 soul = 1 damage)
khi nvm chết giải phóng 100/75/50/25% số soul thu đc
soul maximum vô hạn
tks big grin

Bị phan gạch bên gvn chưa chừa
Deathknight thay = hero có skill này, Acidbomb thay = skil đó
Code:
Melee Initialization
    Events
        Unit - A unit Dies
    Conditions
        (Unit-type of (Killing unit)) Equal to Death Knight
    Actions
        Set Soul = (Soul + 1)
Code:
Untitled Trigger 001
    Events
        Unit - A unit Is attacked
    Conditions
        (Level of Acid Bomb for (Attacking unit)) Greater than 0
    Actions
        Unit - Cause (Attacking unit) to damage (Attacked unit), dealing (Real(Soul)) damage of attack type Hero and damage type Normal
Code:
Untitled Trigger 002
    Events
        Unit - A unit Dies
    Conditions
        (Unit-type of (Dying unit)) Equal to Death Knight
    Actions
        If (All Conditions are True) then do (Then Actions) else do (Else Actions)
            If - Conditions
                (Level of Acid Bomb for (Dying unit)) Equal to 1
            Then - Actions
                Set Soul = (Soul - (Soul x (Integer(1.00))))
            Else - Actions
        If (All Conditions are True) then do (Then Actions) else do (Else Actions)
            If - Conditions
                (Level of Acid Bomb for (Dying unit)) Equal to 2
            Then - Actions
                Set Soul = (Soul - (Soul x (Integer(0.75))))
            Else - Actions
        If (All Conditions are True) then do (Then Actions) else do (Else Actions)
            If - Conditions
                (Level of Acid Bomb for (Dying unit)) Equal to 3
            Then - Actions
                Set Soul = (Soul - (Soul x (Integer(0.50))))
            Else - Actions
        If (All Conditions are True) then do (Then Actions) else do (Else Actions)
            If - Conditions
                (Level of Acid Bomb for (Dying unit)) Equal to 4
            Then - Actions
                Set Soul = (Soul - (Soul x (Integer(0.25))))
            Else - Actions

View user profile evil_hunter_never_die@yahoo.com
Tầng 101 on 25/6/2012, 13:04
avatar
Tham gia : 2012-06-23
Bài gửi : 51
Point : 190
Nhận thích : 10
Biệt Danh : Invoker
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Topic hỏi đáp về cách tạo Warcraft III

Evil_Hunter wrote:
@andy_bi wrote:^
rốt cuộc có giúp ko vậy sad
khi giết 1 unit +1 soul cho nvm (1 soul = 1 damage)
khi nvm chết giải phóng 100/75/50/25% số soul thu đc
soul maximum vô hạn
tks big grin

Bị phan gạch bên gvn chưa chừa
Deathknight thay = hero có skill này, Acidbomb thay = skil đó
Code:
Melee Initialization
    Events
        Unit - A unit Dies
    Conditions
        (Unit-type of (Killing unit)) Equal to Death Knight
    Actions
        Set Soul = (Soul + 1)
Code:
Untitled Trigger 001
    Events
        Unit - A unit Is attacked
    Conditions
        (Level of Acid Bomb for (Attacking unit)) Greater than 0
    Actions
        Unit - Cause (Attacking unit) to damage (Attacked unit), dealing (Real(Soul)) damage of attack type Hero and damage type Normal
Code:
Untitled Trigger 002
    Events
        Unit - A unit Dies
    Conditions
        (Unit-type of (Dying unit)) Equal to Death Knight
    Actions
        If (All Conditions are True) then do (Then Actions) else do (Else Actions)
            If - Conditions
                (Level of Acid Bomb for (Dying unit)) Equal to 1
            Then - Actions
                Set Soul = (Soul - (Soul x (Integer(1.00))))
            Else - Actions
        If (All Conditions are True) then do (Then Actions) else do (Else Actions)
            If - Conditions
                (Level of Acid Bomb for (Dying unit)) Equal to 2
            Then - Actions
                Set Soul = (Soul - (Soul x (Integer(0.75))))
            Else - Actions
        If (All Conditions are True) then do (Then Actions) else do (Else Actions)
            If - Conditions
                (Level of Acid Bomb for (Dying unit)) Equal to 3
            Then - Actions
                Set Soul = (Soul - (Soul x (Integer(0.50))))
            Else - Actions
        If (All Conditions are True) then do (Then Actions) else do (Else Actions)
            If - Conditions
                (Level of Acid Bomb for (Dying unit)) Equal to 4
            Then - Actions
                Set Soul = (Soul - (Soul x (Integer(0.25))))
            Else - Actions
Bạn đã test chưa vậy hay là viết rồi up luôn ?

View user profile
Tầng 102 on 25/6/2012, 13:09
avatar
Tham gia : 2012-05-20
Bài gửi : 415
Point : 942
Nhận thích : 72
Biệt Danh : 19101994
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Topic hỏi đáp về cách tạo Warcraft III

cái này tui đã làm 1 demo up lên epick war rồi, giờ chả nhớ link nữa. lên epick đánh chữ Demo spells dota [ damage ]
Không tìm thấy... bị lừa tình ùi Up lại đi

View user profile
Tầng 103 on 25/6/2012, 13:24
avatar
Tham gia : 2012-06-12
Bài gửi : 24
Point : 49
Nhận thích : 0
Biệt Danh : 1ST.SoiBac
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Topic hỏi đáp về cách tạo Warcraft III

Khi Vào War Phần Loading Rồi Ấn Space Thì Nó Hiện Ra Chữ Vd: Map Này By v.v.v Thì Thay Đổi Chữ Đấy Kiểu Gì

View user profile
Tầng 104 on 25/6/2012, 14:50
avatar
Tham gia : 2012-05-20
Bài gửi : 415
Point : 942
Nhận thích : 72
Biệt Danh : 19101994
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Topic hỏi đáp về cách tạo Warcraft III

Adcanced\Gameplay Interface\Text - General - 'PRESS ANY KEY TO CONTINUE'

View user profile
Tầng 105 on 25/6/2012, 14:59
avatar
Tham gia : 2012-06-12
Bài gửi : 24
Point : 49
Nhận thích : 0
Biệt Danh : 1ST.SoiBac
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Topic hỏi đáp về cách tạo Warcraft III

Không Thấy

View user profile
Tầng 106 on 25/6/2012, 15:03
avatar
Tham gia : 2012-05-20
Bài gửi : 415
Point : 942
Nhận thích : 72
Biệt Danh : 19101994
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Topic hỏi đáp về cách tạo Warcraft III

Mở = Jassnewgen

View user profile
Tầng 107 on 25/6/2012, 15:07
avatar
Tham gia : 2012-06-12
Bài gửi : 24
Point : 49
Nhận thích : 0
Biệt Danh : 1ST.SoiBac
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Topic hỏi đáp về cách tạo Warcraft III

nhưng mình sử dụng war 3 world editor

View user profile
Tầng 108 on 25/6/2012, 15:09
avatar
Tham gia : 2012-06-12
Bài gửi : 24
Point : 49
Nhận thích : 0
Biệt Danh : 1ST.SoiBac
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Topic hỏi đáp về cách tạo Warcraft III

Jassnewgen KHông Thấy Nốt

View user profile
Tầng 109 on 25/6/2012, 15:15
avatar
Tham gia : 2012-02-06
Bài gửi : 627
Point : 1497
Nhận thích : 255
Biệt Danh : Soul.babyGirl
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Topic hỏi đáp về cách tạo Warcraft III

ADMIn ơi giúp em cái này mấy anh hướng dẫn khó hiểu quá nên ko bít làm
1)Làm sao để ko đánh nhau
2)Làm Bảng Điểm đơn giản thui rắc rối em hok hiểu âu
Mong ADMin Giúp đỡ em ạ ! hix hix

View user profile
Tầng 110 on 25/6/2012, 15:29
Tham gia : 2012-05-28
Bài gửi : 32
Point : 139
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Topic hỏi đáp về cách tạo Warcraft III

Evil_Hunter wrote:
@andy_bi wrote:^
rốt cuộc có giúp ko vậy sad
khi giết 1 unit +1 soul cho nvm (1 soul = 1 damage)
khi nvm chết giải phóng 100/75/50/25% số soul thu đc
soul maximum vô hạn
tks big grin

Bị phan gạch bên gvn chưa chừa
Deathknight thay = hero có skill này, Acidbomb thay = skil đó
Code:
Melee Initialization
    Events
        Unit - A unit Dies
    Conditions
        (Unit-type of (Killing unit)) Equal to Death Knight
    Actions
        Set Soul = (Soul + 1)
Code:
Untitled Trigger 001
    Events
        Unit - A unit Is attacked
    Conditions
        (Level of Acid Bomb for (Attacking unit)) Greater than 0
    Actions
        Unit - Cause (Attacking unit) to damage (Attacked unit), dealing (Real(Soul)) damage of attack type Hero and damage type Normal
Code:
Untitled Trigger 002
    Events
        Unit - A unit Dies
    Conditions
        (Unit-type of (Dying unit)) Equal to Death Knight
    Actions
        If (All Conditions are True) then do (Then Actions) else do (Else Actions)
            If - Conditions
                (Level of Acid Bomb for (Dying unit)) Equal to 1
            Then - Actions
                Set Soul = (Soul - (Soul x (Integer(1.00))))
            Else - Actions
        If (All Conditions are True) then do (Then Actions) else do (Else Actions)
            If - Conditions
                (Level of Acid Bomb for (Dying unit)) Equal to 2
            Then - Actions
                Set Soul = (Soul - (Soul x (Integer(0.75))))
            Else - Actions
        If (All Conditions are True) then do (Then Actions) else do (Else Actions)
            If - Conditions
                (Level of Acid Bomb for (Dying unit)) Equal to 3
            Then - Actions
                Set Soul = (Soul - (Soul x (Integer(0.50))))
            Else - Actions
        If (All Conditions are True) then do (Then Actions) else do (Else Actions)
            If - Conditions
                (Level of Acid Bomb for (Dying unit)) Equal to 4
            Then - Actions
                Set Soul = (Soul - (Soul x (Integer(0.25))))
            Else - Actions
chả sợ bị gạch confused
cám ơn!

View user profile
Tầng 111 on 25/6/2012, 15:39
avatar
Tham gia : 2012-02-06
Bài gửi : 627
Point : 1497
Nhận thích : 255
Biệt Danh : Soul.babyGirl
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Topic hỏi đáp về cách tạo Warcraft III

mà ADMIN này nếu mình down kill về rồi làm sao để add vào war 3

View user profile
Tầng 112 on 25/6/2012, 16:03
avatar
Tham gia : 2012-06-24
Bài gửi : 2031
Point : 82
Nhận thích : 69
Biệt Danh : Lov3.Zahel
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Topic hỏi đáp về cách tạo Warcraft III

Ở đây hướng dẫn làm war 3 à

View user profile
Tầng 113 on 25/6/2012, 16:03
avatar
Tham gia : 2012-06-12
Bài gửi : 24
Point : 49
Nhận thích : 0
Biệt Danh : 1ST.SoiBac
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Topic hỏi đáp về cách tạo Warcraft III

@Soul.BabyGirl wrote:ADMIn ơi giúp em cái này mấy anh hướng dẫn khó hiểu quá nên ko bít làm
1)Làm sao để ko đánh nhau
2)Làm Bảng Điểm đơn giản thui rắc rối em hok hiểu âu
Mong ADMin Giúp đỡ em ạ ! hix hix
Chỉ Biết 1) Thôi.
Scenario -> Force Properties -> Allied

View user profile
Tầng 114 on 25/6/2012, 16:10
avatar
Tham gia : 2011-12-06
Bài gửi : 4961
Point : 4909
Nhận thích : 5243
Biệt Danh : lForeverlAlonel
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Topic hỏi đáp về cách tạo Warcraft III

@Soul.BabyGirl wrote:mà ADMIN này nếu mình down kill về rồi làm sao để add vào war 3

HƯỚNG DẪN COPY SPELL

Trong Tutorial này tôi sẽ hướng dẫn về cách copy spell GUI hoặc JASS từ map này sang map khác.

Bước đầu tiên của tất cả các bước (cho cả GUI và JASS) : Mở World Editor, trên thanh công cụ chọn File > Preferences... > tích vào ô "Automatically create unknow variables while pasting trigger data" (nếu đã có dấu tích ở ô này thì kô cần thực hiện bước này nữa).

COPY SPELL GUI
Bước 1 : Copy tất cả các "custom object data" trong Object Editor (F6) của map có spell cần copy đó sang map của bạn (gồm Abilities, Dummys, Buffs,... nếu spell cần những thứ đó mà map của bạn kô có).
Bước 2 : Copy (các) trigger(s) trong phần Trigger Editor (F4) của map đó sang map của bạn (thường thì nó nằm trong folder Spell, nói chung là cần kiểm tra kỹ trong
phần Trigger Editor (F4) để tránh copy phải những trigger kô cần đến).
Bước 3 : Sau khi copy tất cả xong, bạn sẽ phải sửa một số dòng trong đó (thường thì khi copy spell GUI thì một số dữ liệu sẽ bị thay đổi, để HẠN CHẾ lỗi này thì bạn nên copy tất cả các "custom object data" trước rồi mới copy trigger).
Bước 4 : Sau khi sửa tất cả các lỗi, bạn nên Disable và Enable Trigger bị lỗi.
Bước 5 : Test Spell...
Chú ý : Nếu bạn vẫn gặp lỗi sau khi thực hiện các bước trên thì tốt nhất là nên liên hệ với "tác giả" của spell đó.

Tôi sẽ lấy một ví dụ để "dễ hiểu" hơn (như kiểu đọc lý thuyết xong rồi thực hành ấy mà).
Bước đầu tiên, download map ở link trên kia, sau đó mở nó ra.
(Cái bước check vào ô "Automatically create unknow variables while pasting trigger data" tôi kô phải hướng dẫn nữa nhé).
Tiếp theo, mở Object Editor (F6) > Units. Trong đó ta thấy có 2 Custom Units, unit(hero) "FoK" chỉ là dùng để test spell, kô cần copy, còn unit Dummy thì bắt buộc phải copy vì nó cần dùng cho spell (cách copy cơ bản là bấm chuột phải vào Unit rồi chọn Copy Unit, khi nào cần "paste" thì bấm chuột phải và chọn Paste Unit).
Xong xuôi phần Units rồi thì vào Abilties, copy "custom ability" Fan of Knives vào map của bạn. Spell này chỉ có thế thôi, tới phần tiếp theo.
Mở Trigger Editor (F4) (tất nhiên là ở trong map có spell cần copy rồi), copy "category/folder" Spell vào map của bạn (cách copy khỏi cần hướng dẫn nữa, nhỉ ?).

By Game_war48 from GvnLast edited by Evil_Hunter on 25/6/2012, 16:17; edited 1 time in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

View user profile evil_hunter_never_die@yahoo.com
Tầng 115 on 25/6/2012, 16:16
avatar
Tham gia : 2012-05-20
Bài gửi : 415
Point : 942
Nhận thích : 72
Biệt Danh : 19101994
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Topic hỏi đáp về cách tạo Warcraft III

Jassnewgen KHông Thấy Nốt
Bật UMSWE, sao cái gì mình cũng phải chỉ chi li cụ thể vậy nà...

View user profile
Tầng 116 on 25/6/2012, 16:36
avatar
Tham gia : 2012-02-06
Bài gửi : 627
Point : 1497
Nhận thích : 255
Biệt Danh : Soul.babyGirl
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Topic hỏi đáp về cách tạo Warcraft III

Oh my ! Vậy rốt cuộc cách đưa kill vào là sao
dài quá chóng mặc thật

View user profile
Tầng 117 on 25/6/2012, 16:39
avatar
Tham gia : 2011-12-06
Bài gửi : 4961
Point : 4909
Nhận thích : 5243
Biệt Danh : lForeverlAlonel
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Topic hỏi đáp về cách tạo Warcraft III

@Soul.BabyGirl wrote:Oh my ! Vậy rốt cuộc cách đưa kill vào là sao
dài quá chóng mặc thật

Đã đọc chưa?. Hay dài quá ko thèm đọc

View user profile evil_hunter_never_die@yahoo.com
Tầng 118 on 25/6/2012, 16:42
Tham gia : 2012-05-28
Bài gửi : 32
Point : 139
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Topic hỏi đáp về cách tạo Warcraft III

^
ghi dài mà khó hiểu thế thì ai thèm đọc laughing
1) tick vào ô "Automatically create unknow variables while pasting trigger data" đã nói như trên
2) copy tất cả những gì có trong Objet Editor trước (Units, Buff/ffect, v..v)
3) copy trigger
4) sửa lại 1 số chỗ sai nhỏ của trigger
còn cái này nữa: giống skill 2 nvm, khi giết đc 1 unit cho 1 soul (1 soul = 1 agi). max agi gain là 25/50//75/100. khi chết giải phóng 50% số soul thu đc

View user profile
Tầng 119 on 25/6/2012, 17:05
avatar
Tham gia : 2012-02-06
Bài gửi : 627
Point : 1497
Nhận thích : 255
Biệt Danh : Soul.babyGirl
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Topic hỏi đáp về cách tạo Warcraft III

Evil_Hunter wrote:
@Soul.BabyGirl wrote:Oh my ! Vậy rốt cuộc cách đưa kill vào là sao
dài quá chóng mặc thật

Đã đọc chưa?. Hay dài quá ko thèm đọc
ko phải mấy cái vụ copy gì đó em đâu có cần chỉ cần là lúc down Kill Từ hiveshop về rồi làm sao để add vào rồi sử dụng mà

View user profile
Tầng 120 on 25/6/2012, 17:11

Re: Topic hỏi đáp về cách tạo Warcraft III

Go to page : Previous  1 ... 5, 6, 7 ... 30 ... 54  NextTên truy cập