Đăng ký

Go to page : Previous  1, 2, 3  Next

avatar
Tham gia : 2011-12-06
Bài gửi : 4961
Point : 4909
Nhận thích : 5243
Biệt Danh : lForeverlAlonel
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Làm dùm em Spell Bò Điên vơi...

@Leo Oblivion wrote:Skill 2 Skill 3 đơn giản rồi,base từ Roar và Pulverize mà ra thôi !:o

Còn Skill 1 và Ulti thì

Code:
Vo Trung
    Events
        Unit - A unit Starts the effect of an ability
    Conditions
        (Ability being cast) Equal to Vo Trung Sinh Huu
    Actions
        Unit - Cause (Triggering unit) to damage (Triggering unit), dealing (50.00 x (Real((Level of Vo Trung Sinh Huu  for (Triggering unit))))) damage of attack type Chaos and damage type Divine
        Set Int_VoTrung = (Player number of (Owner of (Triggering unit)))
        Set Unt_VoTrung1[Int_VoTrung] = (Triggering unit)
        Set Unt_VoTrung2[Int_VoTrung] = (Target unit of ability being cast)
        Set Point_VoTrung = (Position of Unt_VoTrung2[Int_VoTrung])
        Unit Group - Add Unt_VoTrung2[Int_VoTrung] to Group_VoTrung
        For each (Integer Loop_VoTrung) from 1 to 4, do (Actions)
            Loop - Actions
                Wait 0.10 seconds
                Custom script:  set bj_wantDestroyGroup = true
                Set Unt_VoTrung2[Int_VoTrung] = (Random unit from (Units within 500.00 of Point_VoTrung matching ((((Matching unit) is alive) Equal to True) and ((((Matching unit) belongs to an enemy of (Owner of Unt_VoTrung1[Int_VoTrung])) Equal to True) and ((((Matching unit) is Magic Immune) Equal to Fa
                If (All Conditions are True) then do (Then Actions) else do (Else Actions)
                    If - Conditions
                        Unt_VoTrung2[Int_VoTrung] Equal to No unit
                    Then - Actions
                        Set Loop_VoTrung = 10
                        Custom script:  call RemoveLocation (udg_Point_VoTrung)
                    Else - Actions
                        Unit - Create 1 DummyOther for (Owner of Unt_VoTrung1[Int_VoTrung]) at Point_VoTrung facing Default building facing degrees
                        Unit - Add a 1.00 second Generic expiration timer to (Last created unit)
                        Unit - Add Vo Trung Sinh Huu (Dummy)  to (Last created unit)
                        Unit - Set level of Vo Trung Sinh Huu (Dummy)  for (Last created unit) to (Level of Vo Trung Sinh Huu  for Unt_VoTrung1[Int_VoTrung])
                        Unit - Order (Last created unit) to Human Mountain King - Storm Bolt Unt_VoTrung2[Int_VoTrung]
                        Custom script:  call RemoveLocation (udg_Point_VoTrung)
                        Unit Group - Add Unt_VoTrung2[Int_VoTrung] to Group_VoTrung
                        Set Point_VoTrung = (Position of Unt_VoTrung2[Int_VoTrung])
        Unit Group - Remove all units from Group_VoTrung

Newbie mà đưa MUI thế này thì ...

View user profile evil_hunter_never_die@yahoo.com
Tầng 21 on 8/7/2012, 18:14
avatar
Tham gia : 2012-06-17
Bài gửi : 52
Point : 120
Nhận thích : 11
Biệt Danh : Jack
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Làm dùm em Spell Bò Điên vơi...

nhìn code :003 hiểu chết liền(dân cùi bắp)big grin

View user profile
Tầng 22 on 8/7/2012, 18:14
avatar
Tham gia : 2011-12-06
Bài gửi : 4961
Point : 4909
Nhận thích : 5243
Biệt Danh : lForeverlAlonel
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Làm dùm em Spell Bò Điên vơi...

Nhox_Ga wrote:làm thì làm luôn 2 cái kia đơn giãn nhưng ko hiễu

Muốn ra island choi ko?
spam một bài nữa đừng trách tôi

View user profile evil_hunter_never_die@yahoo.com
Tầng 23 on 8/7/2012, 18:15
avatar
Tham gia : 2012-06-17
Bài gửi : 52
Point : 120
Nhận thích : 11
Biệt Danh : Jack
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Làm dùm em Spell Bò Điên vơi...

Cho em cái Demo đi

View user profile
Tầng 24 on 8/7/2012, 18:16
avatar
Tham gia : 2011-08-08
Bài gửi : 4249
Point : 104
Nhận thích : 545
Biệt Danh : Myth.Ramb0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Làm dùm em Spell Bò Điên vơi...

Box này dành cho người có chuyên môn và người thắc mắc hỏi đáp nhau chứ đừng có vào đầy mà spam tùy tiện nhé

View user profile ramb0_x5@yahoo.com
Tầng 25 on 8/7/2012, 18:22
avatar
Tham gia : 2011-12-06
Bài gửi : 4961
Point : 4909
Nhận thích : 5243
Biệt Danh : lForeverlAlonel
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Làm dùm em Spell Bò Điên vơi...

@Jackerman1= wrote:Cho em cái Demo đi

Chờ một chút, đang làm :T. xong là 500p nhé

View user profile evil_hunter_never_die@yahoo.com
Tầng 26 on 8/7/2012, 18:27
Tham gia : 2011-09-18
Bài gửi : 153
Point : 264
Nhận thích : 16
Biệt Danh : zZ_Kidy_Zz
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Làm dùm em Spell Bò Điên vơi...

skill 1 bò điên có một spell giống như vậy trên hiveshop ấy
hồi đó có down về nhưng xóa rồi
ráng mà kiếm nha

View user profile
Tầng 27 on 8/7/2012, 18:30
avatar
Tham gia : 2012-06-17
Bài gửi : 52
Point : 120
Nhận thích : 11
Biệt Danh : Jack
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Làm dùm em Spell Bò Điên vơi...

Evil_Hunter wrote:
@Jackerman1= wrote:Cho em cái Demo đi

Chờ một chút, đang làm :T. xong là 500p nhé
ok,nếu giống trong DF thì 500p sẽ có ngay..

View user profile
Tầng 28 on 8/7/2012, 18:32
avatar
Tham gia : 2011-12-06
Bài gửi : 4961
Point : 4909
Nhận thích : 5243
Biệt Danh : lForeverlAlonel
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Làm dùm em Spell Bò Điên vơi...

Tạm thời up 2 skill dễ trước, thằng dog em giành máy cmnr :T
mediafire.com ?qiuzbwmns7m6jsv

View user profile evil_hunter_never_die@yahoo.com
Tầng 29 on 8/7/2012, 18:43
avatar
Tham gia : 2012-06-17
Bài gửi : 52
Point : 120
Nhận thích : 11
Biệt Danh : Jack
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Làm dùm em Spell Bò Điên vơi...

,nguyên set lun dj...

View user profile
Tầng 30 on 8/7/2012, 18:47
avatar
Tham gia : 2012-06-17
Bài gửi : 52
Point : 120
Nhận thích : 11
Biệt Danh : Jack
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Làm dùm em Spell Bò Điên vơi...

lỗi map:View user profile
Tầng 31 on 8/7/2012, 18:56
avatar
Tham gia : 2011-12-06
Bài gửi : 4961
Point : 4909
Nhận thích : 5243
Biệt Danh : lForeverlAlonel
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Làm dùm em Spell Bò Điên vơi...

Mờ = jassnewgen

View user profile evil_hunter_never_die@yahoo.com
Tầng 32 on 8/7/2012, 19:08
avatar
Tham gia : 2012-06-17
Bài gửi : 52
Point : 120
Nhận thích : 11
Biệt Danh : Jack
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Làm dùm em Spell Bò Điên vơi...

có nguyên set chưa vậy...??

View user profile
Tầng 33 on 8/7/2012, 19:31
avatar
Tham gia : 2011-11-22
Bài gửi : 6338
Point : 1319
Nhận thích : 832
Biệt Danh : F9.Clear.All
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Làm dùm em Spell Bò Điên vơi...

biết là làm lấy $ ngay .

View user profile del.evils@yahoo.com
Tầng 34 on 8/7/2012, 19:34
avatar
Tham gia : 2012-05-20
Bài gửi : 415
Point : 942
Nhận thích : 72
Biệt Danh : 19101994
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Làm dùm em Spell Bò Điên vơi...

...20k lớn quá...
Ai bảo nó lớn đâu?? Ta bảo rằng nếu làm vài spell mà dc 20k thì ta tỉ phú rùi... Hiểu câu nói không??

View user profile
Tầng 35 on 8/7/2012, 19:39
avatar
Tham gia : 2011-12-06
Bài gửi : 4961
Point : 4909
Nhận thích : 5243
Biệt Danh : lForeverlAlonel
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Làm dùm em Spell Bò Điên vơi...

Evils.Siro wrote:biết là làm lấy $ ngay .

Nói thẳng với mày tao làm chả vì cái dó đâu . Cần thì 20k tao vứt vào mặt mày này

View user profile evil_hunter_never_die@yahoo.com
Tầng 36 on 8/7/2012, 20:06
avatar
Tham gia : 2011-12-06
Bài gửi : 4961
Point : 4909
Nhận thích : 5243
Biệt Danh : lForeverlAlonel
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Làm dùm em Spell Bò Điên vơi...

Nguyên set đây: mediafire.com ?w5mwgywtv9k3n5s

View user profile evil_hunter_never_die@yahoo.com
Tầng 37 on 8/7/2012, 20:06
avatar
Tham gia : 2011-08-08
Bài gửi : 4249
Point : 104
Nhận thích : 545
Biệt Danh : Myth.Ramb0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Làm dùm em Spell Bò Điên vơi...

Evil_Hunter wrote:Tạm thời up 2 skill dễ trước, thằng dog em giành máy cmnr :T
mediafire.com ?qiuzbwmns7m6jsv
Vậy đây là dog anh à?

View user profile ramb0_x5@yahoo.com
Tầng 38 on 8/7/2012, 20:12
avatar
Tham gia : 2011-06-15
Bài gửi : 7356
Point : 1049
Nhận thích : 1022
Biệt Danh : Death.L3 / Myth.Pig
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Làm dùm em Spell Bò Điên vơi...

@Zun Awesome wrote:
Evil_Hunter wrote:Tạm thời up 2 skill dễ trước, thằng dog em giành máy cmnr :T
mediafire.com ?qiuzbwmns7m6jsv
Vậy đây là dog anh à?

chính xác cmr`

View user profile
Tầng 39 on 8/7/2012, 20:18
avatar
Tham gia : 2011-06-03
Bài gửi : 883
Point : 3990
Nhận thích : 42
Biệt Danh : Boss.Shady
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Làm dùm em Spell Bò Điên vơi...

lợn ngu biết cái gì đâu mà chính vs chả xác

View user profile
Tầng 40 on 8/7/2012, 20:23

Re: Làm dùm em Spell Bò Điên vơi...

Go to page : Previous  1, 2, 3  NextTên truy cập