Đăng ký

avatar
Tham gia : 2011-11-26
Bài gửi : 1393
Point : 3258
Nhận thích : 302
Biệt Danh : Đồn Như Lời
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

ai giỏi tạo map giúp với

tình hình là mình đang tạo một map sây nhà mà mình muốn tạo một nhà sách để tăng dame tý chút cho hero happy bạn nào giúp mình vs. còn nữa sao lv hero co 10 a` làm sao tăng lên được không

View user profile TheSecondLife02@yahoo.com
Tầng 1 on 3/7/2012, 15:08
avatar
Tham gia : 2011-11-26
Bài gửi : 1393
Point : 3258
Nhận thích : 302
Biệt Danh : Đồn Như Lời
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: ai giỏi tạo map giúp với

úp cho lên tóp cho các pro chĩ bão

View user profile TheSecondLife02@yahoo.com
Tầng 2 on 3/7/2012, 15:12
avatar
Tham gia : 2011-12-06
Bài gửi : 4961
Point : 4909
Nhận thích : 5243
Biệt Danh : lForeverlAlonel
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: ai giỏi tạo map giúp với

Các câu hỏi này đã có từ xa lắc xa lơ rồi đó

Gameplay Constant => Use custom gameplay constant => Hero maximum level => chỉnh nhiêu đó tùy

Còn nhà sách thì lấy đại nhà nào đi, rồi cho nó bán một item dạng powerup xóa ability, bậtF6 qua tab ability tìm ability Item Permanent Damage Gain rồi chỉnh dmg lên bao nhiêu đó thì tùy, xong gắn ability này cho item đó. End!

View user profile evil_hunter_never_die@yahoo.com
Tầng 3 on 3/7/2012, 15:19
avatar
Tham gia : 2011-11-26
Bài gửi : 1393
Point : 3258
Nhận thích : 302
Biệt Danh : Đồn Như Lời
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: ai giỏi tạo map giúp với

thế thôi ak tk nhá

View user profile TheSecondLife02@yahoo.com
Tầng 4 on 3/7/2012, 15:28

Re: ai giỏi tạo map giúp vớiTên truy cập