Đăng ký

Go to page : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

avatar
Tham gia : 2011-02-19
Bài gửi : 6898
Point : 1692
Nhận thích : 918
Biệt Danh : dangkhoa2502
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chúng ta cùng xem độ văn hóa của team TIS nào

tuyển cao thủ chửi lộn đây
ai chửi lộn hơn ta k

View user profile
Tầng 101 on 30/6/2012, 17:28
Tham gia : 2011-10-14
Bài gửi : 1128
Point : 522
Nhận thích : 56
Biệt Danh : Hỏi làm gì
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chúng ta cùng xem độ văn hóa của team TIS nào

@Vô cảm wrote:
@No0b.Byn wrote:lập topic làm gì rùi bị chửi ngược tội bé thớt suy nghĩ trước khi lập nhá
mày là thằng nào đấy
tao là tao... problem ??

View user profile
Tầng 102 on 30/6/2012, 17:28
avatar
Tham gia : 2012-05-26
Bài gửi : 733
Point : -169
Nhận thích : 137
Biệt Danh : Realized.Nhi
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chúng ta cùng xem độ văn hóa của team TIS nào

No0b.Byn là ng` clan tao có gì hôk :T

View user profile
Tầng 103 on 30/6/2012, 17:29
avatar
Tham gia : 2011-02-19
Bài gửi : 6898
Point : 1692
Nhận thích : 918
Biệt Danh : dangkhoa2502
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chúng ta cùng xem độ văn hóa của team TIS nào

bjk tao là ai k byn

View user profile
Tầng 104 on 30/6/2012, 17:29
Tham gia : 2011-10-14
Bài gửi : 1128
Point : 522
Nhận thích : 56
Biệt Danh : Hỏi làm gì
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chúng ta cùng xem độ văn hóa của team TIS nào

là ai @_@

View user profile
Tầng 105 on 30/6/2012, 17:30
avatar
Tham gia : 2011-02-19
Bài gửi : 6898
Point : 1692
Nhận thích : 918
Biệt Danh : dangkhoa2502
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chúng ta cùng xem độ văn hóa của team TIS nào

nhầm tao cũng đâu quen mày

View user profile
Tầng 106 on 30/6/2012, 17:31
avatar
Tham gia : 2012-02-06
Bài gửi : 145
Point : 210
Nhận thích : 11
Biệt Danh : Fs.NtYoR
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chúng ta cùng xem độ văn hóa của team TIS nào

là thằng thất hứa oh go on chửi lộn nào

View user profile
Tầng 107 on 30/6/2012, 17:31
avatar
Tham gia : 2012-04-18
Bài gửi : 1435
Point : 949
Nhận thích : 139
Biệt Danh : nhiều lắm nói ra giự
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chúng ta cùng xem độ văn hóa của team TIS nào

Nghe nói có đám tró ức hiếp trẻ em. *** má thằng nào ngon vào làm ván 2-2 với tụi này. Ưu tiên cho tụi TIS + PRW

View user profile
Tầng 108 on 30/6/2012, 17:32
Tham gia : 2011-10-14
Bài gửi : 1128
Point : 522
Nhận thích : 56
Biệt Danh : Hỏi làm gì
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chúng ta cùng xem độ văn hóa của team TIS nào

@Vô cảm wrote:nhầm tao cũng đâu quen mày
đệt pig troll bố pig

View user profile
Tầng 109 on 30/6/2012, 17:32
Tham gia : 2011-10-14
Bài gửi : 1128
Point : 522
Nhận thích : 56
Biệt Danh : Hỏi làm gì
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chúng ta cùng xem độ văn hóa của team TIS nào

ý ngoại F1 mò đâu vào đây vậy laughing

View user profile
Tầng 110 on 30/6/2012, 17:33
avatar
Tham gia : 2011-02-19
Bài gửi : 6898
Point : 1692
Nhận thích : 918
Biệt Danh : dangkhoa2502
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chúng ta cùng xem độ văn hóa của team TIS nào

@F1_EnuS wrote:Nghe nói có đám tró ức hiếp trẻ em. *** má thằng nào ngon vào làm ván 2-2 với tụi này. Ưu tiên cho tụi TIS + PRW
mày trả points cho thằng tykon chưa vậy

View user profile
Tầng 111 on 30/6/2012, 17:33
avatar
Tham gia : 2012-02-06
Bài gửi : 145
Point : 210
Nhận thích : 11
Biệt Danh : Fs.NtYoR
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chúng ta cùng xem độ văn hóa của team TIS nào

@F1_EnuS wrote:Nghe nói có đám tró ức hiếp trẻ em. *** má thằng nào ngon vào làm ván 2-2 với tụi này. Ưu tiên cho tụi TIS + PRW
ui da ơi tưởng xl~ là hết rồi chứ vẫn còn hổ báo à làm game 1-1 nào oh go on thích thỳ cứ thuê mướn vv

View user profile
Tầng 112 on 30/6/2012, 17:33
avatar
Tham gia : 2012-05-26
Bài gửi : 733
Point : -169
Nhận thích : 137
Biệt Danh : Realized.Nhi
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chúng ta cùng xem độ văn hóa của team TIS nào

ôi pé F1
hôk kia vẫn chưa xoắn àk rolling on the floor

View user profile
Tầng 113 on 30/6/2012, 17:34
avatar
Tham gia : 2011-09-28
Bài gửi : 1325
Point : 293
Nhận thích : 100
Biệt Danh : minhhiep0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chúng ta cùng xem độ văn hóa của team TIS nào

Cùng 1 loại vs nhau thôi mà straight face

View user profile
Tầng 114 on 30/6/2012, 17:34
avatar
Tham gia : 2011-02-19
Bài gửi : 6898
Point : 1692
Nhận thích : 918
Biệt Danh : dangkhoa2502
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chúng ta cùng xem độ văn hóa của team TIS nào

@Fs.NtYoRyn wrote:
@F1_EnuS wrote:Nghe nói có đám tró ức hiếp trẻ em. *** má thằng nào ngon vào làm ván 2-2 với tụi này. Ưu tiên cho tụi TIS + PRW
ui da ơi tưởng xl~ là hết rồi chứ vẫn còn hổ báo à làm game 1-1 nào oh go on thích thỳ cứ thuê mướn vv
mày bớt ngông cuồng dy

View user profile
Tầng 115 on 30/6/2012, 17:34
avatar
Tham gia : 2012-02-06
Bài gửi : 145
Point : 210
Nhận thích : 11
Biệt Danh : Fs.NtYoR
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chúng ta cùng xem độ văn hóa của team TIS nào

@Vô cảm wrote:
@Fs.NtYoRyn wrote:
@F1_EnuS wrote:Nghe nói có đám tró ức hiếp trẻ em. *** má thằng nào ngon vào làm ván 2-2 với tụi này. Ưu tiên cho tụi TIS + PRW
ui da ơi tưởng xl~ là hết rồi chứ vẫn còn hổ báo à làm game 1-1 nào oh go on thích thỳ cứ thuê mướn vv
mày bớt ngông cuồng dy
tao luôn luôn là thế muốn ăn hành của những đứa hổ báo trẻ trâu để tao có thể hổ báo hơn rolling on the floor

View user profile
Tầng 116 on 30/6/2012, 17:35
avatar
Tham gia : 2011-02-19
Bài gửi : 6898
Point : 1692
Nhận thích : 918
Biệt Danh : dangkhoa2502
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chúng ta cùng xem độ văn hóa của team TIS nào

@Fs.NtYoRyn wrote:
@Vô cảm wrote:
@Fs.NtYoRyn wrote:
@F1_EnuS wrote:Nghe nói có đám tró ức hiếp trẻ em. *** má thằng nào ngon vào làm ván 2-2 với tụi này. Ưu tiên cho tụi TIS + PRW
ui da ơi tưởng xl~ là hết rồi chứ vẫn còn hổ báo à làm game 1-1 nào oh go on thích thỳ cứ thuê mướn vv
mày bớt ngông cuồng dy
tao luôn luôn là thế muốn ăn hành của những đứa hổ báo trẻ trâu để tao có thể hổ báo hơn rolling on the floor
thua thì nhục vc rolling on the floor

View user profile
Tầng 117 on 30/6/2012, 17:36
avatar
Tham gia : 2012-02-06
Bài gửi : 145
Point : 210
Nhận thích : 11
Biệt Danh : Fs.NtYoR
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chúng ta cùng xem độ văn hóa của team TIS nào

F1 cust 15 hót IINiBeRyII

View user profile
Tầng 118 on 30/6/2012, 17:36
avatar
Tham gia : 2012-04-18
Bài gửi : 1435
Point : 949
Nhận thích : 139
Biệt Danh : nhiều lắm nói ra giự
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chúng ta cùng xem độ văn hóa của team TIS nào

@Vô cảm wrote:
@F1_EnuS wrote:Nghe nói có đám tró ức hiếp trẻ em. *** má thằng nào ngon vào làm ván 2-2 với tụi này. Ưu tiên cho tụi TIS + PRW
mày trả points cho thằng tykon chưa vậy
***đứa nào còn đòi nữa thì koy chừng với tao. thằng l này nó nhận rồi nha mấy con chó
F1_Enus -1000
K|NO|NO|NO +900

View user profile
Tầng 119 on 30/6/2012, 17:36
avatar
Tham gia : 2011-02-19
Bài gửi : 6898
Point : 1692
Nhận thích : 918
Biệt Danh : dangkhoa2502
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chúng ta cùng xem độ văn hóa của team TIS nào

@F1_EnuS wrote:
@Vô cảm wrote:
@F1_EnuS wrote:Nghe nói có đám tró ức hiếp trẻ em. *** má thằng nào ngon vào làm ván 2-2 với tụi này. Ưu tiên cho tụi TIS + PRW
mày trả points cho thằng tykon chưa vậy
***đứa nào còn đòi nữa thì koy chừng với tao. thằng l này nó nhận rồi nha mấy con chó
F1_Enus -1000
K|NO|NO|NO +900
tao đâu có bjk
tại thấy nó kêu .z.zz

View user profile
Tầng 120 on 30/6/2012, 17:37

Re: Chúng ta cùng xem độ văn hóa của team TIS nào

Go to page : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  NextTên truy cập