Đăng ký

Go to page : Previous  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Next

avatar
Tham gia : 2012-06-26
Bài gửi : 3
Point : 5
Nhận thích : 0
Biệt Danh : nhoktaibp1
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Giải Đấu]Sự kiện King of Hook custom map Divide and Fight

Sự kiện cái gì dẹp đi anh >.< ức
cứ 11/12 (refress) 30 phút cái tự nhien host vào lun k hĩu dc

View user profile
Tầng 161 on 1/7/2012, 07:00
avatar
Tham gia : 2012-06-26
Bài gửi : 80
Point : 173
Nhận thích : 8
Biệt Danh : Ka_ros97
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Giải Đấu]Sự kiện King of Hook custom map Divide and Fight

phần thưởng thay đổi rồi!!! không con` vĩnh viễn nữa

View user profile
Tầng 162 on 1/7/2012, 10:51
avatar
Tham gia : 2012-06-26
Bài gửi : 8962
Point : 25559
Nhận thích : 1356
Biệt Danh : Cao Thiên Vương
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Giải Đấu]Sự kiện King of Hook custom map Divide and Fight

ko bik chởi Hook

View user profile
Tầng 163 on 1/7/2012, 10:52
avatar
Tham gia : 2011-10-15
Bài gửi : 853
Point : 9536
Nhận thích : 74
Biệt Danh : Seven.7.Up
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Giải Đấu]Sự kiện King of Hook custom map Divide and Fight

20 phút nữa rolling on the floor.

View user profile
Tầng 164 on 1/7/2012, 13:41
avatar
Tham gia : 2012-06-26
Bài gửi : 492
Point : 1562
Nhận thích : 27
Biệt Danh : G.Stars..Jiyeon
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Giải Đấu]Sự kiện King of Hook custom map Divide and Fight

ckú honor lại 11-1, tổng lại 31-1, tkãm r

View user profile
Tầng 165 on 1/7/2012, 14:36
avatar
Tham gia : 2012-03-24
Bài gửi : 130
Point : 112
Nhận thích : 4
Biệt Danh : Bj.1
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Giải Đấu]Sự kiện King of Hook custom map Divide and Fight

king of hook éo gì admin mytery vao kich cho đồng bọn vào mà vuive kiu công bằng công bằng cái shit

View user profile
Tầng 166 on 1/7/2012, 14:48
avatar
Tham gia : 2011-07-08
Bài gửi : 444
Point : 5177
Nhận thích : 25
Biệt Danh : ZOLT lengend
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Giải Đấu]Sự kiện King of Hook custom map Divide and Fight

GIẢI đấu gì người khác làm host thay *** thông báo làm ăn giở hơi, giải đấu kém chất lượng

View user profile
Tầng 167 on 1/7/2012, 14:51
avatar
Tham gia : 2012-06-26
Bài gửi : 492
Point : 1562
Nhận thích : 27
Biệt Danh : G.Stars..Jiyeon
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Giải Đấu]Sự kiện King of Hook custom map Divide and Fight

sr bạn, do a honor nkấn nkầm sd, pkải ra làm game mới,k pkải zo a quế

View user profile
Tầng 168 on 1/7/2012, 14:56
avatar
Tham gia : 2011-08-08
Bài gửi : 4249
Point : 104
Nhận thích : 545
Biệt Danh : Myth.Ramb0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Giải Đấu]Sự kiện King of Hook custom map Divide and Fight

Lưu ý: Chiều nay sẽ tiếp tục event King Of Hook tuần thứ 2, mọi người chú ý tập trung khi có chỉ định

View user profile ramb0_x5@yahoo.com
Tầng 169 on 7/7/2012, 09:33
avatar
Tham gia : 2011-11-17
Bài gửi : 2746
Point : 1157
Nhận thích : 471
Biệt Danh : Myth.VujVe
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Giải Đấu]Sự kiện King of Hook custom map Divide and Fight

Giải KOH đã trở lại . Đúng 2h chiều 7/7/2012:
Room Garena Online Tournament ROOM 1 Host : Myth.VujVe
Room Garena Online Tournament ROOM 2 Host : Myth.Ramb0
Room Garena Online Tournament ROOM 3 Host : Friends.Win
Room Garena Online Tournament ROOM 4 Host : Sẽ thông báo sau


View user profile
Tầng 170 on 7/7/2012, 09:35
avatar
Tham gia : 2011-11-17
Bài gửi : 2746
Point : 1157
Nhận thích : 471
Biệt Danh : Myth.VujVe
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Giải Đấu]Sự kiện King of Hook custom map Divide and Fight

tuần nay hem ai tham gia à

View user profile
Tầng 171 on 7/7/2012, 10:47
avatar
Tham gia : 2012-05-28
Bài gửi : 7238
Point : 35613
Nhận thích : 1044
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Giải Đấu]Sự kiện King of Hook custom map Divide and Fight

Vuive hôm nay có tổ chức k ((=

View user profile
Tầng 172 on 7/7/2012, 10:51
avatar
Tham gia : 2011-08-08
Bài gửi : 4249
Point : 104
Nhận thích : 545
Biệt Danh : Myth.Ramb0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Giải Đấu]Sự kiện King of Hook custom map Divide and Fight

Kì này ế cmnr pig

View user profile ramb0_x5@yahoo.com
Tầng 173 on 7/7/2012, 11:03
avatar
Tham gia : 2011-11-17
Bài gửi : 2746
Point : 1157
Nhận thích : 471
Biệt Danh : Myth.VujVe
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Giải Đấu]Sự kiện King of Hook custom map Divide and Fight

Giải KOH đã trở lại . Đúng 2h chiều 7/7/2012:
Room Garena Online Tournament ROOM 1 Host : Myth.VujVe
Room Garena Online Tournament ROOM 2 Host : Myth.Ramb0
Room Garena Online Tournament ROOM 3 Host : Friends.Win
Room Garena Online Tournament ROOM 4 Host : iDol...dark

View user profile
Tầng 174 on 7/7/2012, 11:36
avatar
Tham gia : 2012-04-07
Bài gửi : 868
Point : 90
Nhận thích : 113
Biệt Danh : ReturnOfHonor
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Giải Đấu]Sự kiện King of Hook custom map Divide and Fight

chưa trao giải tuần 1 nữa ((=

View user profile
Tầng 175 on 7/7/2012, 11:39
avatar
Tham gia : 2012-06-29
Bài gửi : 864
Point : 68
Nhận thích : 119
Biệt Danh : Lov3.8282
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Giải Đấu]Sự kiện King of Hook custom map Divide and Fight

trời ! vào chưa thấy host đã bắt đầu mất tiêu có cách nào để thấy host liền không vậy máy anh

View user profile
Tầng 176 on 7/7/2012, 11:47
avatar
Tham gia : 2011-08-08
Bài gửi : 4249
Point : 104
Nhận thích : 545
Biệt Danh : Myth.Ramb0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Giải Đấu]Sự kiện King of Hook custom map Divide and Fight

Host được tạo trước 10 phút để đảm bảo cho mọi người có thể thấy host từ sớm, các bạn chủ động Ping và Tunnel các kiểu để vào đc host pig

View user profile ramb0_x5@yahoo.com
Tầng 177 on 7/7/2012, 12:05
avatar
Tham gia : 2012-05-04
Bài gửi : 926
Point : 10265
Nhận thích : 82
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Giải Đấu]Sự kiện King of Hook custom map Divide and Fight

em không thèm ăn kem
em k thèm ăn bánh
em chỉ cần 10k point mà thôi

View user profile
Tầng 178 on 7/7/2012, 12:15
avatar
Tham gia : 2011-08-08
Bài gửi : 4249
Point : 104
Nhận thích : 545
Biệt Danh : Myth.Ramb0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Giải Đấu]Sự kiện King of Hook custom map Divide and Fight

Lưu ý: Event sắp được bắt đầu, hãy nhanh chân khi còn có thể pig

View user profile ramb0_x5@yahoo.com
Tầng 179 on 7/7/2012, 13:49
avatar
Tham gia : 2011-12-08
Bài gửi : 6244
Point : 30117
Nhận thích : 2329
Biệt Danh : Forza Azzurri
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Giải Đấu]Sự kiện King of Hook custom map Divide and Fight

Yeah ~~ đã xin được 1 slot OBS room 1 cùng với Vujve

View user profile
Tầng 180 on 7/7/2012, 13:58

Re: [Giải Đấu]Sự kiện King of Hook custom map Divide and Fight

Go to page : Previous  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  NextTên truy cập