Đăng ký

Go to page : Previous  1, 2, 3  Next

avatar
Tham gia : 2009-08-16
Bài gửi : 6111
Point : 17536
Nhận thích : 2768
Biệt Danh : 风是最
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: New Project

mrdragon113vn wrote:Cái DISBTN thì mình cũng import vào nhưng nó vẫn vậy

Thêm đường này này ở trước ReplaceableTextures\CommandButtonsDisabled\

View user profile foreverlove_nodie@yahoo.com
Tầng 21 on 13/2/2011, 17:07
Tham gia : 2011-01-07
Bài gửi : 637
Point : 13662
Nhận thích : 513
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: New Project

Vậy à, cám ơn Admin nha :0005:

View user profile
Tầng 22 on 13/2/2011, 17:09
Tham gia : 2011-01-07
Bài gửi : 637
Point : 13662
Nhận thích : 513
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: New Project

Làm sao thêm skill mới vậy Lowji, mi9nh2 lên Hiveworkshop download về nhưng không biết làm :0004:
Nhân tiện, commands làm sao vậy :0007:

View user profile
Tầng 23 on 13/2/2011, 17:56
Tham gia : 2011-02-13
Bài gửi : 7
Point : 7
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: New Project

@porlen wrote:giống devide mà không đẹp ==" tui thích kiểu bt hơn
với lại project mà đâu phải protect(protect là bảo vệ) == :0005:
Vậy chắc bạn không biết rồi . Project là dự án . Tên 2pic này là " Dự án mới "

View user profile
Tầng 24 on 13/2/2011, 21:33
avatar
Tham gia : 2009-08-16
Bài gửi : 6111
Point : 17536
Nhận thích : 2768
Biệt Danh : 风是最
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: New Project

mrdragon113vn wrote:Làm sao thêm skill mới vậy Lowji, mi9nh2 lên Hiveworkshop download về nhưng không biết làm :0004:
Nhân tiện, commands làm sao vậy :0007:

Là sao viết rõ đi :0007: :0007: down về không biết làm gì add vào ah

View user profile foreverlove_nodie@yahoo.com
Tầng 25 on 14/2/2011, 13:05
Tham gia : 2011-01-07
Bài gửi : 637
Point : 13662
Nhận thích : 513
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: New Project

Đúng vậy Admin, mà download ở đâu, mình download trên hiveworkshop nhưng toàn Tiếng Anh nên không hiểu cái Skill :0004:

View user profile
Tầng 26 on 15/2/2011, 16:48
avatar
Tham gia : 2009-08-16
Bài gửi : 6111
Point : 17536
Nhận thích : 2768
Biệt Danh : 风是最
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: New Project

Có thể dùng cho... gì đó wen nó là dụng cụ dịch tất cả thứ tiếng . Có thể sử dụng nó để dịch :0007:

View user profile foreverlove_nodie@yahoo.com
Tầng 27 on 15/2/2011, 17:02
Tham gia : 2011-01-07
Bài gửi : 637
Point : 13662
Nhận thích : 513
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: New Project

Làm sao để làm commands vậy :0007:

View user profile
Tầng 28 on 15/2/2011, 20:21
avatar
Tham gia : 2011-02-08
Bài gửi : 582
Point : 817
Nhận thích : 234
Biệt Danh : Kai.....NCKT
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: New Project

mrdragon113vn wrote:Làm sao để làm commands vậy :0007:
commands nào bạn phải nói rõ chứ

View user profile
Tầng 29 on 15/2/2011, 20:23
Tham gia : 2011-01-07
Bài gửi : 637
Point : 13662
Nhận thích : 513
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: New Project

Thì commands Random hero đó

View user profile
Tầng 30 on 15/2/2011, 20:24
avatar
Tham gia : 2011-02-08
Bài gửi : 582
Point : 817
Nhận thích : 234
Biệt Danh : Kai.....NCKT
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: New Project

Code:
Events
    Unit - A unit enters hero random <gen>
Conditions
    (Unit-type of (Triggering unit)) Equal to (==) |cff00ff00Tinh linh|r
Actions
    Unit - Remove (Triggering unit) from the game
    Multiple FunctionsIf (All Conditions are True) then do (Then Actions) else do (Else Actions)
        If - Conditions
            ((Owner of (Triggering unit)) is an ally of Player 1 (Red)) Equal to (==) True
        Then - Actions
            Set Unt_Random = (Random unit from (Units in hero pick <gen> owned by Neutral Passive))
            Unit - Change ownership of Unt_Random to (Owner of (Triggering unit)) and Change color
            Unit - Move Unt_Random instantly to (Center of team1 <gen>), facing Default building facing (270.0) degrees
            Unit - Make Unt_Random Vulnerable
            Camera - Pan camera for (Owner of (Triggering unit)) to (Center of team1 <gen>) over 0.00 seconds
        Else - Actions
            Set Unt_Random = (Random unit from (Units in hero pick <gen> owned by Neutral Passive))
            Unit - Change ownership of Unt_Random to (Owner of (Triggering unit)) and Change color
            Unit - Move Unt_Random instantly to (Center of team2 <gen>), facing Default building facing (270.0) degrees
            Unit - Make Unt_Random Vulnerable
            Camera - Pan camera for (Owner of (Triggering unit)) to (Center of team2 <gen>) over 0.00 seconds
    Game - Display to (All players) for 10.00 seconds the text: ((Name of (Owner of (Triggering unit))) + ( ®· chän ngÉu nhiªn ®­îc  + (Name of Unt_Random)))

Còn lệnh làm thêm 1 trigger
Code:
Events
    Player - Player 2 (Blue) types a chat message containing -ar as An exact match
Actions
    Unit Group - Pick every unit in (Units in hero pick <gen> matching ((Unit-type of (Matching unit)) Equal to (==) |cff00ff00Tinh linh|r)) and do (Actions)
        Loop - Actions
            Unit - Move (Picked unit) instantly to (Center of hero random <gen>)
    Trigger - Turn off (This trigger)

View user profile
Tầng 31 on 15/2/2011, 20:33
Tham gia : 2011-01-07
Bài gửi : 637
Point : 13662
Nhận thích : 513
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: New Project

Mấy cái Linh tinh là gì vậy bạn

View user profile
Tầng 32 on 15/2/2011, 21:58
avatar
Tham gia : 2011-02-08
Bài gửi : 582
Point : 817
Nhận thích : 234
Biệt Danh : Kai.....NCKT
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: New Project

mrdragon113vn wrote:Mấy cái Linh tinh là gì vậy bạn
Unit chọn tướng ấy mà big grin
Chõ Unit Type đó

View user profile
Tầng 33 on 16/2/2011, 10:41
Tham gia : 2011-01-07
Bài gửi : 637
Point : 13662
Nhận thích : 513
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: New Project

Đây là cảnh map của mình, Event Zombie:
Ra đánh Boss Zombie bị đập tơi bời
Nhưng kiên trì đánh cũng đã thành công :0005:

View user profile
Tầng 34 on 16/2/2011, 18:16
avatar
Tham gia : 2009-08-16
Bài gửi : 6111
Point : 17536
Nhận thích : 2768
Biệt Danh : 风是最
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: New Project

Vậy tính khi nào có bản beta đây


@mrdragon113vn: thấy giao diện này đc không

View user profile foreverlove_nodie@yahoo.com
Tầng 35 on 16/2/2011, 18:25
Tham gia : 2011-01-26
Bài gửi : 77
Point : 102
Nhận thích : 10
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: New Project

tui nhìn địa hình nó sao sao ý ,nó hơi thô sơ thiếu bóng cây giống map devide chưa tận đụng hết biển dame thì 300~... cao quá :0000:

View user profile
Tầng 36 on 16/2/2011, 19:23
avatar
Tham gia : 2009-08-16
Bài gửi : 6111
Point : 17536
Nhận thích : 2768
Biệt Danh : 风是最
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: New Project

Thì map này dựa theo divide and fight để làm mà

View user profile foreverlove_nodie@yahoo.com
Tầng 37 on 16/2/2011, 20:12
Tham gia : 2011-01-07
Bài gửi : 637
Point : 13662
Nhận thích : 513
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: New Project

@porlen wrote:tui nhìn địa hình nó sao sao ý ,nó hơi thô sơ thiếu bóng cây giống map devide chưa tận đụng hết biển dame thì 300~... cao quá :0000:
Cái đó thì mình cũng thấy hơi nhỏ, có gì mình phóng to map ra, còn damge 300~ là do mình cud91 sách cho lắm vào, 1 lần là khoảng 100 quyển, mỗi quyển 2 chỉ đố nên damge cao

View user profile
Tầng 38 on 16/2/2011, 20:46
avatar
Tham gia : 2011-02-08
Bài gửi : 582
Point : 817
Nhận thích : 234
Biệt Danh : Kai.....NCKT
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: New Project

Terrain map sữa cũng khá được đấy khuyên nên thêm dood vào cho nhiều để sinh động và làm thêm phần duel chắc sẽ hấp dẫn hơn :0005:

View user profile
Tầng 39 on 17/2/2011, 18:27
Tham gia : 2011-01-07
Bài gửi : 637
Point : 13662
Nhận thích : 513
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: New Project

Cám ơn các bạn đã ủng hộ, vì mình chưa tạo được nhiều và chưa được năng cao lắm nên mình chỉ biết được các căn bản thôi

View user profile
Tầng 40 on 17/2/2011, 20:43

Re: New Project

Go to page : Previous  1, 2, 3  NextTên truy cập