Đăng ký

avatar
Tham gia : 2012-01-26
Bài gửi : 1209
Point : 4101
Nhận thích : 761
Biệt Danh : K3_Posh
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Tạo custom spell cho motain king

Storm Bolt
Đây là spell khi mình ném búa, làm stun 1 thằng và nổ băng các mục tiêu xung quanhCode:
Untitled Trigger 001
    Events
        Unit - A unit Starts the effect of an ability
    Conditions
        (Ability being cast) Equal to Storm Bolt
    Actions
        Set TempGroup = (Units within (400.00 x (Real((Level of (Ability being cast)            for (Casting unit))))) of (Position of (Casting unit)) matching ((((Matching unit) is alive) Equal to True) and (((Matching unit) belongs to an enemy of (Owner of (Casting unit))) Equal to True)))
    Unit Group - Pick every unit in TempGroup and do (Actions)
        Loop - Actions
            Unit - Create 1 CASTER for (Owner of (Casting unit)) at (Position of (Casting unit)) facing Default building facing degrees
           
            Unit - Add Frost Nova to (Last created unit)
         
            Unit - Set level of Frost Nova for (Last created unit) to (Level of (Ability being cast) for (Casting unit))
         
            Unit - Order (Last created unit) to Undead Lich - Frost Nova (Picked unit)
           
           
            Unit - Add a 1.00 second Generic expiration timer to (Last created unit)
           
            Unit Group - Remove (Picked unit) from TempGroup
           
            -Nếu không muốn cast 1 lúc thì wait 1s để xem kết quả
            -------- Trigger này có Wait --------
            Wait 1.00 seconds
            Custom script:  call DestroyGroup( udg_TempGroup )
            -------- Cái này là  Remove Leak --------
Có lẽ không cần phải giải thích thêm nhỉ


Flame strike

Tạo ra 3 flame bay vèo vèo và tấn công các mục tiêu bằng cách khạc lữa ( Model Skill 1 chaien ấy )Code:
Event
        Unit - A unit Starts the effect of an ability
      Condition
        (Ability being cast) Equal to Chain Flame Strike
      Actions
    Set Hero = (Casting unit)
    Set Target = (Target unit of ability being cast)
    Set TempLoc = (Position of Hero)
    Set TempLoc2 = (Position of Target)
    Set Angle = (Angle from TempLoc to TempLoc2)
    Set Jump = (5 + (2 x (Level of (Ability being cast) for Hero)))
    Set Speed = 25.00
    Unit - Create 1 FlameBall for (Owner of Hero) at TempLoc facing Angle degrees
    Set FlameBall = (Last created unit)
    Unit - Add Crow Form to FlameBall
    Unit - Remove Crow Form from FlameBall
    Animation - Change FlameBall flying height to 100.00 at 0.00
    Custom script:  call RemoveLocation( udg_TempLoc )
    Custom script:  call RemoveLocation( udg_TempLoc2 )
    Trigger - Turn on Chain Flame Strike Jump <gen>


Thunder Clap :

Đập búa xuống đất và tạo ra 1 cục lôi điện tấn công ngẫu nhiên các mục tiêu xung quanh


Code:
Event
        Unit - A unit Starts the effect of an ability
      Conditions
        (Ability being cast) Equal to Thunder Clap
      Actions
    Unit - Create 1 Lightning Ball for (Triggering player) at (Position of (Triggering unit)) facing Default building facing degrees
    Special Effect - Create a special effect attached to the chest of (Last created unit) using Abilities\Spells\Orc\Voodoo\VoodooAuraTarget.mdl
    Unit - Add Crow Form to (Last created unit)
    Unit - Remove Crow Form from (Last created unit)
    Animation - Change (Last created unit) flying height to (800.00 x (Sign((90.00 x (Random real number between 1.00 and 2.00))))) at 500.00
    Special Effect - Destroy (Last created special effect)
    Unit - Add a 5.00 second Generic expiration timer to (Last created unit)
    Special Effect - Create a special effect at (Position of (Triggering unit)) using Abilities\Spells\Human\ThunderClap\ThunderClapCaster.mdl

Thắc mắc hỏi Evil Hunter. ( cậu trả lời giúp nhé, mình bận ôn thi nên ít online để trả lời câu hỏi của các newbie )Last edited by K3_Posh on 17/6/2012, 09:14; edited 1 time in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

View user profile doilaket_chetlahet@yahoo.com
Tầng 1 on 17/6/2012, 09:13
avatar
Tham gia : 2011-10-21
Bài gửi : 620
Point : 1549
Nhận thích : 232
Biệt Danh : WoW..Gavin
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Tạo custom spell cho motain king

Spell đẹp..vote(và bạn cho mình hỏi bạn up ảnh sao thê,mình up nó toàn nói là loi 105 và không thấy máy chủ.. )

View user profile ve_p3kute@yahoo.com
Tầng 2 on 17/6/2012, 09:17
avatar
Tham gia : 2011-10-21
Bài gửi : 620
Point : 1549
Nhận thích : 232
Biệt Danh : WoW..Gavin
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Tạo custom spell cho motain king

mà có cái map Spell đó không,Post lên đi big grin

View user profile ve_p3kute@yahoo.com
Tầng 3 on 17/6/2012, 09:18
avatar
Tham gia : 2010-12-10
Bài gửi : 2253
Point : 4505
Nhận thích : 503
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Tạo custom spell cho motain king

Spell 1: Còn 2 Leak ở 2 chỗ Position of Caster, 1 lần cast skill gây 2 leak, từ đầu map đến cuối map sài nhiều lần => 1 đống Leak
Spell 2: Giống phần HD làm skill Chain Frost bên GameVN big grin
Spell 3: Destroy Special Effect ko đúng chỗ, phải đặt nó ngay dưới chỗ Create Special Effect, cũng Leak ở ngay chỗ Position of Triggering Unit big grin
P.S:
Vẫn chưa tối ưu hóa code, trigger dài và thừa ở nhiều chỗ
Nhưng là newbie thì đc thế này là ok rồi big grin cố gắng phát huy hơnLast edited by FlameDrake on 17/6/2012, 11:30; edited 8 times in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

View user profile
Tầng 4 on 17/6/2012, 11:15
avatar
Tham gia : 2011-10-21
Bài gửi : 620
Point : 1549
Nhận thích : 232
Biệt Danh : WoW..Gavin
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Tạo custom spell cho motain king

Mấy anh cho link dowload Map đi..

View user profile ve_p3kute@yahoo.com
Tầng 5 on 17/6/2012, 11:17
avatar
Tham gia : 2012-05-20
Bài gửi : 415
Point : 942
Nhận thích : 72
Biệt Danh : 19101994
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Tạo custom spell cho motain king

Trình chưa đủ post, ta xin góp ý rất rất nhìu lỗi như sau:
1. Skill Storm Bolt thay vì tạo unit 1 nùi gây tốn RAM thì lỡ pick unit group rùi sao không tạo effect lên unit và gây dmg lun cho rùi, dư thừa vớ vẫn => lag máy thêm
2. Wait trong Storm Bolt làm chi, chả có nghĩa lí gì vì effect đã dc tạo hết bên trên, tự dưng wait 1s mới xóa cái leak...
3. là skill Thunder Clap cuối chưa Destroy Effect, dù Effect ThunderClap có tự mất đi chăng nữa thì vẫn có leak trên map
4. Là tất cả spell đều ko MUI straight face (cái này có thể vu vi cho qua vì chưa chắc map cần spell MUI)

Nhìn sơ thì được nhiu đó à rolling on the floor, cái spell thứ 2 còn trig nữa không post nên ko nói típ rolling on the floor
Cả cái tên Mountain King cũng viết sai kìaLast edited by 19101994 on 17/6/2012, 11:23; edited 1 time in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

View user profile
Tầng 6 on 17/6/2012, 11:17
avatar
Tham gia : 2011-12-06
Bài gửi : 4961
Point : 4909
Nhận thích : 5243
Biệt Danh : lForeverlAlonel
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Tạo custom spell cho motain king

Vote cho cái vì đã đóng góp! Còn cm thì các bác kia giành hết rồi laughing

View user profile evil_hunter_never_die@yahoo.com
Tầng 7 on 17/6/2012, 12:10
avatar
Tham gia : 2010-12-10
Bài gửi : 2253
Point : 4505
Nhận thích : 503
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Tạo custom spell cho motain king

Vì chủ đề là MK nên mình sẽ HD các bạn newbie làm 1 skill đơn giản liên quan đến em nó big grin
Tên skill: Greater Storm Bolt
Công dụng: Phóng ra 1 lúc nhiều cái Storm Bolt gây dame và stun, ko như mặc định base của MK trong WE là chỉ phóng 1 cái Storm Bolt big grin, mặc định 4 Lv và mỗi Lv tăng thêm 3 cái Storm Bolt => Lv 4 phóng đc 12 cái big grin

Trước tiên là mọi ng` phải thông thạo đc phần F6 trong WE, chúng ta sẽ tạo 1 skill dạng Channel ( chỉnh thông số như trong map demo kèm bên dưới ) đây là skill Greater Storm Bolt nhưng nó chỉ là 1 skill ảo, tức là nếu ko có trigger kèm them thì lúc cast cũng chẳng xảy ra gì big grin

Tiếp đến là tạo 1 skill Storm Bolt, base mặc định từ skill của MK chuẩn trong WE, sửa thông số lại như dame, thời gian stun, ở đây mình mặc định là 100/150/200/250 stun đều là 5s

Ok, giờ đã xong phần ngoài, giờ tới phần trong quan trọng nhất trigger

Code:

Greate Storm Bolt
    Events
        Unit - A unit Starts the effect of an ability
    Conditions
        (Ability being cast) Equal to Greater Storm Bolt
    Actions
        Set Caster = (Casting unit)
        Set PointCaster = (Position of Caster)
        Set PointTarget = (Target point of ability being cast)
        Set Count = ((Level of Greater Storm Bolt  for Caster) x 3)
        For each (Integer A) from 1 to Count, do (Actions)
            Loop - Actions
                Set Group = (Units within 600.00 of PointTarget matching ((((Matching unit) is alive) Equal to True) and ((((Matching unit) belongs to an enemy of (Owner of Caster)) Equal to True) and (((Matching unit) is in GroupDame) Equal to False))))
                Set RandomTarget = (Random unit from Group)
                Unit Group - Add RandomTarget to GroupDame
                Unit - Create 1 Dummy for (Owner of Caster) at PointCaster facing Default building facing degrees
                Unit - Add a 1.00 second Generic expiration timer to (Last created unit)
                Unit - Set level of Greater Storm Bolt Dummy for (Last created unit) to (Level of Greater Storm Bolt  for Caster)
                Unit - Order (Last created unit) to Human Mountain King - Storm Bolt RandomTarget
                Custom script:  call DestroyGroup(udg_Group)
        Wait 1.00 seconds
        Unit Group - Remove all units from GroupDame
        Custom script:  call RemoveLocation(udg_PointCaster)
        Custom script:  call RemoveLocation(udg_PointTarget)

Hình ảnh về skillDemo kèm theo: mediafire.com ?aai54drkk6rmjsb
À mình quên, mún có creep đứng vòng tròn như trong hình các bạn gõ creep vào nhá big grin
P.S: Ai ko hiểu đoạn nào trong code thì quote lên, mình sẽ HD kĩ lại big grinLast edited by FlameDrake on 17/6/2012, 12:28; edited 3 times in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

View user profile
Tầng 8 on 17/6/2012, 12:17
avatar
Tham gia : 2011-10-21
Bài gửi : 620
Point : 1549
Nhận thích : 232
Biệt Danh : WoW..Gavin
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Tạo custom spell cho motain king

thix anh Flame Drake,làm spel xong là có ngay bản demo...hehe vote

View user profile ve_p3kute@yahoo.com
Tầng 9 on 17/6/2012, 13:16
avatar
Tham gia : 2012-05-20
Bài gửi : 415
Point : 942
Nhận thích : 72
Biệt Danh : 19101994
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Tạo custom spell cho motain king

@FlameDrake
Bỏ lun cái Var Count mà để thẳng vào loop lun đi vì var integer không gây leak nên bớt được var nào thì tốt var đó đâu cần tạo chi nhọc công thế ??

View user profile
Tầng 10 on 17/6/2012, 16:03
avatar
Tham gia : 2012-01-26
Bài gửi : 1209
Point : 4101
Nhận thích : 761
Biệt Danh : K3_Posh
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Tạo custom spell cho motain king

Newbie mà, cũng mới tập làm spell = trigger thôi, có gì anh em đóng góp nhá
Hay là mình lấy topic này đổi tên là topic trigger spell cho anh em vào post những spell hay và đẹp nhỉ

View user profile doilaket_chetlahet@yahoo.com
Tầng 11 on 17/6/2012, 18:09

Re: Tạo custom spell cho motain kingTên truy cập