Đăng ký

Go to page : 1, 2, 3 ... 28 ... 55  Next

avatar
Tham gia : 2011-11-22
Bài gửi : 6338
Point : 1319
Nhận thích : 832
Biệt Danh : F9.Clear.All
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

[Evils.TEAM] Danh Sách thành viên + Số điểm hoạt động +Báo danh [Update]

Về phần số điểm hoạt động - 1 tháng sẽ UPDATE 1 lần ...[ko update hằng ngày ]Danh sách Ban Quản lý .
ID : Garena Yahoo Messenger Chức vụ điểm hoạt động
Evils.Siro kiepkonnit_konnhovaniu --
Evils.DeL Del.evils Max
Evils.FirtBlood NhokSockKuTeTimXeDiKe 20
Evils.Tears t3ars_in_heav3n 20
Evils.Jocker tiviu001 15
Evils.LoVe sorry_iloveyou_k8 20
Evils.nvT nh0x_b4by_9420
Evils.milk coffee_milk_black 15Danh sách MEMBER chính thức.
]
ID : Garena Yahoo Messenger Chức vụ Điểm hoạt động
☆ Evils.mOn nhokmon_judendajkho 15
Evils.Ren mr_tripheo1995 15
☆ Evils.Buzz anbanh_bao 15
☆Evils.C.Note nhoxcroaddepzaipr 15
☆Evils.CamBo 15
Evils.ReD songchetviem_chungthuysuotdoi 15
Evils.Elapache oh.shyn_raynoz 15
☆ Evils.DeD 15
☆Evils.Atlantic 15
☆Evils.Jin 15
☆Evils.ISharin 15
☆Evils.Luv 15
☆Evils.Sjn 15
☆Evils.Max 15
☆Evils.Pyn deoduanaoconicknhutaohet 15
Evils.Pum pumsock_lockchock1998 15
Evils.Loki angel_love_demo15
☆Evils.ViC vic.2k11 15
☆Evils.Lie Lie.2k11 15
☆Evils.MinHooNhOx_LOv3_BxNgOx15
☆Evils.ICEmenren456 15
☆Evils.Pynhox_shark1 15
☆Evils.Vitquang_te0_xinhtraj 15
☆Evils.Vipnhanbao_3t 15
☆Evils.Areslangtu_anmay147 15
☆Evils.XinhTraih2xinhtrai 15
☆Evils.D3emkoyeu_saoanhcuyeu91 15
☆Evils.AxiTnh0cks0ck_timkua_girlb0ck 15
☆Evils.Tigersatthukhongten075 15
☆Evils.MeetDevili_am_a_god_13 15
☆Evils.Zerompk962000 15
☆Evils.Zhinmouse_love_mice 15

Danh sách MEMBER không tích cực .
Nếu không thấy tên trên danh sách trên -Có thể bạn nằm trong này:
*Evils.Byn evilboy_love_girlkute_nt MEMBER.
*Evils.Mii doanvanbien123MEMBER.
*Evils.Killer whynotlove_s2MEMBER.
*Evils.Ponk nhoxkute_aixexe MEMBER.
*Evils.slow MEMBER.
*Evils.BongToi bxlisady95 MEMBER .
*Evils.RiO nhox_sieuquay1995 MEMBER .
*Evils.Onielkey_171 MEMBER.
*Evils.C2 vipdevil9x04 MEMBER .
*Evils.Kips baby_nhi_love_2009 MEMBER .
*Evils.Ewarmax thuanan7 MEMBER.
*Evils.Myth yeuanhko_oklien MEMBER.
*Evils.Star nhokjungok_2404 MEMBER.
*Evils.Moon ducprol_vt MEMBER.
*Evils.Mars Dragon_LoiMEMBER.
*Evils.Shy MEMBER[8/td][td].
*Evils.Feed nhockiet1208 Cựu thành viên.
*Evils.Thjnh nguyenhuuthinh99vl MEMBER .
*Evils.smilelamfatkoem147 MEMBER .
*Evils.chua nh0cl0cch0c98 MEMBER .
*Evils.Knlady_hoangvu Cựu TV .
*Evils.Creep tlm.2509MEMBER .
*Evils_Bird MEMBER .
*Evils.chua nh0cl0cch0c98 MEMBER .
*Evils.Yuna MEMBER .
Thành viên Tự DO :T
Bấm vào đây xem toàn bộ nội dung:
...
Những MEMBER đã UOT CLAN EvilsDanh sách MEMBER uot CLAN.
Nếu không thấy tên bạn trên 2 danh sách trên - rất có thể bạn nằm trong này:
ID garena
Lý do
Evils.Pink.....
Evils.cksoi......
Evils.Boom tự động UOT Clan
Evils.HeroCó tham gia Clan khác
Evils.Huanchán clan đánh vs máy mem ức chế
Evils.lotterchán clan đánh vs máy mem ức chế
Evils.Koichán clan đánh vs máy mem ức chế
Evils.Hibestarchán clan đánh vs máy mem ức chế
Evils.Phoenixchán clan đánh vs máy mem ức chế
Evils.NoobGây rối loạn / mất đoàn kết
Evils.HunterTự động rời Clan
Evils.1Hit01Tuy đã uot Clan - nhưng vẫn hỗ trợ Clan
Evils.JayCó tham gia Clan khác
Evils.HeroOFFline quá dài - mất tung tích
Evils.LoveDKUOT Clan (đợt thanh lọc )
Evils.LuffyUOT Clan (đợt thanh lọc )
Evils.KjreUOT Clan (đợt thanh lọc )
Evils.BacManUOT Clan (đợt thanh lọc )
Evils.HolyShitTự động out Clan
Evils.HolyFeedTự động out Clan
Evils.Kholau01Out Clan
Evils.FightOut Clan
Evils.TrustOut Clan
Evils.HangKhungOut Clan
Evils.KenOut Clan
Evils.GoldOut Clan
Evils.VoCamOut Clan
Evils.RealizedOut Clan
Evils.S2HulkOut Clan
Evils.MegasOut Clan
-
Những Bài viết liên quan Click:


Last edited by ђø̉A qџyề∩ Aςє on 9/10/2012, 21:46; edited 169 times in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

View user profile del.evils@yahoo.com
Tầng 1 on 13/6/2012, 16:36
avatar
Tham gia : 2012-06-10
Bài gửi : 226
Point : 1514
Nhận thích : 44
Biệt Danh : Evils.ReD
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Evils.TEAM] Danh Sách thành viên + Số điểm hoạt động +Báo danh [Update]

chuẩn

View user profile
Tầng 2 on 13/6/2012, 17:33
avatar
Tham gia : 2011-05-11
Bài gửi : 445
Point : 68
Nhận thích : 274
Biệt Danh : GTN001
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Evils.TEAM] Danh Sách thành viên + Số điểm hoạt động +Báo danh [Update]

==! vậy còn test không?

View user profile tiviu001@yahoo.com
Tầng 3 on 13/6/2012, 17:36
avatar
Tham gia : 2011-05-11
Bài gửi : 445
Point : 68
Nhận thích : 274
Biệt Danh : GTN001
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Evils.TEAM] Danh Sách thành viên + Số điểm hoạt động +Báo danh [Update]

ông này chơi đố nhỉ Bầu chọn : Có nên tạo TOPIC tuyển MEMBER đợt 2
Có : nhiều quá thì không còn chổ train
Không : mà ít quá thì tụi nó onl thất thường không train dc
chỉ tuyển những thành viên Win TESTER: cái này thì... laughing


View user profile tiviu001@yahoo.com
Tầng 4 on 13/6/2012, 17:38
avatar
Tham gia : 2011-05-11
Bài gửi : 445
Point : 68
Nhận thích : 274
Biệt Danh : GTN001
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Evils.TEAM] Danh Sách thành viên + Số điểm hoạt động +Báo danh [Update]

@Evils.ReD wrote:chuẩn
để cái chử ký thấy ghét Topica Clan
bên dưới là Clan:Evils

View user profile tiviu001@yahoo.com
Tầng 5 on 13/6/2012, 17:41
avatar
Tham gia : 2012-06-09
Bài gửi : 115
Point : 250
Nhận thích : 88
Biệt Danh : Evils.Boom
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Evils.TEAM] Danh Sách thành viên + Số điểm hoạt động +Báo danh [Update]

@tiviu01 wrote:
@Evils.ReD wrote:chuẩn
để cái chử ký thấy ghét Topica Clan
bên dưới là Clan:Evils
treo đầu dê bán thịt chó

View user profile
Tầng 6 on 13/6/2012, 17:50
avatar
Tham gia : 2011-06-01
Bài gửi : 236
Point : 522
Nhận thích : 8
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Evils.TEAM] Danh Sách thành viên + Số điểm hoạt động +Báo danh [Update]

qwe1

View user profile
Tầng 7 on 13/6/2012, 17:52
avatar
Tham gia : 2012-02-12
Bài gửi : 6517
Point : 33302
Nhận thích : 1210
Biệt Danh : SCVG.QueSam
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Evils.TEAM] Danh Sách thành viên + Số điểm hoạt động +Báo danh [Update]

O^ K có chủ Clan hã

View user profile
Tầng 8 on 13/6/2012, 17:53
avatar
Tham gia : 2012-06-09
Bài gửi : 3561
Point : 644
Nhận thích : 316
Biệt Danh : Evils.Siro
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Evils.TEAM] Danh Sách thành viên + Số điểm hoạt động +Báo danh [Update]

Úp , Yh thằng vic nè : vic.2k11 ... Siro nhớ tối duyệt lun thằng Evils.Lie hộ del , Yh nó : Lie.2k11

View user profile
Tầng 9 on 13/6/2012, 17:58
avatar
Tham gia : 2012-04-06
Bài gửi : 7182
Point : 4817
Nhận thích : 875
Biệt Danh : Trời + Đất = HoLy
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Evils.TEAM] Danh Sách thành viên + Số điểm hoạt động +Báo danh [Update]

1 lót
Y!H dưới chủ ký kìa :T

View user profile Nhox_ga_thich_lam_pro_Solo@yahoo.com
Tầng 10 on 13/6/2012, 17:59
avatar
Tham gia : 2012-06-09
Bài gửi : 115
Point : 250
Nhận thích : 88
Biệt Danh : Evils.Boom
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Evils.TEAM] Danh Sách thành viên + Số điểm hoạt động +Báo danh [Update]

lie gì nữa kếu ko tuyển mem nữa mà ! Sao mà nhớ hết đây

View user profile
Tầng 11 on 13/6/2012, 18:01
avatar
Tham gia : 2012-04-06
Bài gửi : 7182
Point : 4817
Nhận thích : 875
Biệt Danh : Trời + Đất = HoLy
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Evils.TEAM] Danh Sách thành viên + Số điểm hoạt động +Báo danh [Update]

Evils.Siro wrote:

ID : Garena Yahoo Mensenger. . . . Chức vụ . . .
Evils.Siro kiepkonnit_konnhovaniu Phó TEAM
Evils.milk coffee_milk_blackTESTER 1
Evils.Jocker tiviu001 TESTER 2
Evils.Del del.2k11 TESTER 3
Evils.Boom buivantruong_nd Quản lý Farm TEAM
Evils.ReD songchetviem_chungthuysuotdoi Phó Quản lý -4rum

Bấm vào đây xem danh sách thành viên:
Evils.Onielkey_171
ID : Garena Yahoo Mensenger. . . . Chức vụ . . .
Evils.mOn nhokmon_judendajkho Cựu thành viên
Evils.trust bocon_lonton_hp_9x Cựu thành viên
Evils.Ponk nhoxkute_aixexe Cựu thành viên
Evils.Knlady_hoangvu Cựu thành viên
Evils.C.Note nhoxcroaddepzaipr Thành viên tích cực
Evils.CamBo Thành viên tích cực
Evils.s2Hulk b0yngheo_t1mpakxa MEMBER
Evils.RiO nhox_sieuquay1995 MEMBER
Evils_1Hit01 hoang_kute_rocket MEMBER
Evils.Byn evilboy_love_girlkute_nt MEMBER
Evils.Thjnh nguyenhuuthinh99vl MEMBER
Evils.smilelamfatkoem147 MEMBER
Evils.Emi emi.l0v3ly MEMBER
Evils.Elapache MEMBER
Evils.DeD MEMBER
Evils.ViC MEMBER
Evils.Atlantic MEMBER
MEMBER
MEMBER
MEMBER
MEMBER
MEMBER
MEMBER
MEMBER
thế là ko có chủ clan hũ
cho lót chủ clan đê ~~

View user profile Nhox_ga_thich_lam_pro_Solo@yahoo.com
Tầng 12 on 13/6/2012, 18:01
avatar
Tham gia : 2011-12-25
Bài gửi : 4358
Point : 488
Nhận thích : 75
Biệt Danh : Mins.Sil
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Evils.TEAM] Danh Sách thành viên + Số điểm hoạt động +Báo danh [Update]

chủ clan âu ta

View user profile nhox_shark1@yahoo.com
Tầng 13 on 13/6/2012, 18:06
avatar
Tham gia : 2012-05-08
Bài gửi : 1646
Point : 295
Nhận thích : 274
Biệt Danh : Yupi.MC
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Evils.TEAM] Danh Sách thành viên + Số điểm hoạt động +Báo danh [Update]

Ai cân làm chữ ký clan pmm ta (clan nao` cung đc)

View user profile
Tầng 14 on 13/6/2012, 18:11
avatar
Tham gia : 2012-06-10
Bài gửi : 226
Point : 1514
Nhận thích : 44
Biệt Danh : Evils.ReD
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Evils.TEAM] Danh Sách thành viên + Số điểm hoạt động +Báo danh [Update]

cái doá tai lần dầu lam chủ ký nên wên sry anh ~~

View user profile
Tầng 15 on 13/6/2012, 18:13
avatar
Tham gia : 2012-05-08
Bài gửi : 1646
Point : 295
Nhận thích : 274
Biệt Danh : Yupi.MC
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Evils.TEAM] Danh Sách thành viên + Số điểm hoạt động +Báo danh [Update]

@Evils.ReD wrote:cái doá tai lần dầu lam chủ ký nên wên sry anh ~~

Mún làm chữ ký đẹp ko tao lám giúp mày 1 cái

View user profile
Tầng 16 on 13/6/2012, 18:15
avatar
Tham gia : 2012-06-10
Bài gửi : 84
Point : 146
Nhận thích : 21
Biệt Danh : ξשเłร.ξłคקคςђє
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Evils.TEAM] Danh Sách thành viên + Số điểm hoạt động +Báo danh [Update]

Yh của Evils.Elapache : oh.shyn_raynoz@yahoo.com.vn
E nghĩ nên dừng tuyển được rồi. tập trung tham chiến đi ~~
Messenger nha anh không phải MensengerLast edited by Faith.Scout on 13/6/2012, 18:40; edited 1 time in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

View user profile
Tầng 17 on 13/6/2012, 18:38
avatar
Tham gia : 2011-11-22
Bài gửi : 6338
Point : 1319
Nhận thích : 832
Biệt Danh : F9.Clear.All
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Evils.TEAM] Danh Sách thành viên + Số điểm hoạt động +Báo danh [Update]

@tiviu01 wrote:==! vậy còn test không?
thì còn thiếu vài người - làm cho đủ danh sách - rùi tính tới chuyện Đợt 2 .

Evils.DeL wrote:Úp , Yh thằng vic nè : vic.2k11 ... Siro nhớ tối duyệt lun thằng Evils.Lie hộ del , Yh nó : Lie.2k11
đã duyệt rồi nhá ...
Nhox_Ga wrote:
Evils.Siro wrote:

ID : Garena Yahoo Mensenger. . . . Chức vụ . . .
Evils.Siro kiepkonnit_konnhovaniu Phó TEAM
Evils.milk coffee_milk_blackTESTER 1
Evils.Jocker tiviu001 TESTER 2
Evils.Del del.2k11 TESTER 3
Evils.Boom buivantruong_nd Quản lý Farm TEAM
Evils.ReD songchetviem_chungthuysuotdoi Phó Quản lý -4rum

Bấm vào đây xem danh sách thành viên:
Evils.Onielkey_171
ID : Garena Yahoo Mensenger. . . . Chức vụ . . .
Evils.mOn nhokmon_judendajkho Cựu thành viên
Evils.trust bocon_lonton_hp_9x Cựu thành viên
Evils.Ponk nhoxkute_aixexe Cựu thành viên
Evils.Knlady_hoangvu Cựu thành viên
Evils.C.Note nhoxcroaddepzaipr Thành viên tích cực
Evils.CamBo Thành viên tích cực
Evils.s2Hulk b0yngheo_t1mpakxa MEMBER
Evils.RiO nhox_sieuquay1995 MEMBER
Evils_1Hit01 hoang_kute_rocket MEMBER
Evils.Byn evilboy_love_girlkute_nt MEMBER
Evils.Thjnh nguyenhuuthinh99vl MEMBER
Evils.smilelamfatkoem147 MEMBER
Evils.Emi emi.l0v3ly MEMBER
Evils.Elapache MEMBER
Evils.DeD MEMBER
Evils.ViC MEMBER
Evils.Atlantic MEMBER
MEMBER
MEMBER
MEMBER
MEMBER
MEMBER
MEMBER
MEMBER
thế là ko có chủ clan hũ
cho lót chủ clan đê ~~
ra chổ khác chơi
@Monkey.D.Luffy wrote:Ai cân làm chữ ký clan pmm ta (clan nao` cung đc)
cảm ơn trước - nhưng mý cái này mình biết rồi
@Faith.Scout wrote:Yh của Evils.Elapache : oh.shyn_raynoz@yahoo.com.vn
E nghĩ nên dừng tuyển được rồi. tập trung tham chiến đi ~~
Messenger nha anh không phải Mensenger
cảm ơn Elapache đã chỉ ra cái sai của mình !

View user profile del.evils@yahoo.com
Tầng 18 on 13/6/2012, 18:57
Tham gia : 2012-06-13
Bài gửi : 1
Point : 3
Nhận thích : 2
Biệt Danh : If._You_.Want
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Evils.TEAM] Danh Sách thành viên + Số điểm hoạt động +Báo danh [Update]

Cho 1 slot nào Yh Hua1doiyeu1phut@yahoo.com

View user profile
Tầng 19 on 13/6/2012, 19:00
avatar
Tham gia : 2012-05-29
Bài gửi : 1526
Point : 14475
Nhận thích : 346
Biệt Danh : Ajen Kul huyền thoại
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Evils.TEAM] Danh Sách thành viên + Số điểm hoạt động +Báo danh [Update]

Kết rồi nha ^^

View user profile
Tầng 20 on 13/6/2012, 19:22

Re: [Evils.TEAM] Danh Sách thành viên + Số điểm hoạt động +Báo danh [Update]

Go to page : 1, 2, 3 ... 28 ... 55  NextTên truy cập