Đăng ký

avatar
Tham gia : 2012-02-20
Bài gửi : 1073
Point : 69
Nhận thích : 327
Biệt Danh : PRW.Laputa
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Linh thú!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tự hiểu đi nhé

phút thứ 4 ăn xong QV yeah yeah!Last edited by nguyenquoct322 on 13/6/2012, 16:17; edited 1 time in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

View user profile
Tầng 1 on 13/6/2012, 16:14
avatar
Tham gia : 2012-03-29
Bài gửi : 4129
Point : 76485
Nhận thích : 589
Biệt Danh : NHìn cái gì
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Linh thú!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ố sịt....bất tử !:o

View user profile zxtranzxquy1997@yahoo.com
Tầng 2 on 13/6/2012, 16:15
avatar
Tham gia : 2012-05-22
Bài gửi : 153
Point : 65
Nhận thích : 18
Biệt Danh : FinalFantasy202
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Linh thú!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

zai thế lv 4 ăn qv mới bik ak

View user profile
Tầng 3 on 13/6/2012, 16:20
avatar
Tham gia : 2012-02-29
Bài gửi : 1860
Point : -5340
Nhận thích : 285
Biệt Danh : »»...£úšìƒê...«
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Linh thú!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

~~ làm sao thế này ~~

View user profile
Tầng 4 on 13/6/2012, 16:20
avatar
Tham gia : 2012-02-12
Bài gửi : 6517
Point : 33302
Nhận thích : 1210
Biệt Danh : SCVG.QueSam
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Linh thú!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chào Bạn

Đây Là lỗi 2.06 hay 2.06b

View user profile
Tầng 5 on 13/6/2012, 16:21
avatar
Tham gia : 2012-02-20
Bài gửi : 1073
Point : 69
Nhận thích : 327
Biệt Danh : PRW.Laputa
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Linh thú!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

cả 2 map đều có ta làm được 100%

View user profile
Tầng 6 on 13/6/2012, 16:21
avatar
Tham gia : 2012-02-22
Bài gửi : 149
Point : 359
Nhận thích : 54
Biệt Danh : HoLy._.Kinz
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Linh thú!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

rất dễ vô game gõ -test xong chọn đại 1 hero xong tiếp tục nhấn -rp và chọn linh thú

kết quả là
!:o

View user profile
Tầng 7 on 13/6/2012, 16:23
avatar
Tham gia : 2012-02-12
Bài gửi : 6517
Point : 33302
Nhận thích : 1210
Biệt Danh : SCVG.QueSam
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Linh thú!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vâng Nhận Lỗi

View user profile
Tầng 8 on 13/6/2012, 16:24

Re: Linh thú!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Tên truy cập