Đăng ký

Go to page : Previous  1, 2, 3  Next

Tham gia : 2012-05-12
Bài gửi : 2
Point : 4
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chung kết GOT I: Divide and Fight - iDol tiếp tục thống trị ngôi vương (Phần 2)

danh nhu shjt'
con len do` toan tam bay
cung len vl =]]z

View user profile
Tầng 21 on 9/6/2012, 16:52
avatar
Tham gia : 2011-08-26
Bài gửi : 9561
Point : 6771
Nhận thích : 2663
Biệt Danh : sáuke
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chung kết GOT I: Divide and Fight - iDol tiếp tục thống trị ngôi vương (Phần 2)

ghê vler

View user profile
Tầng 22 on 9/6/2012, 17:01
Tham gia : 2012-06-02
Bài gửi : 41
Point : 85
Nhận thích : 3
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chung kết GOT I: Divide and Fight - iDol tiếp tục thống trị ngôi vương (Phần 2)

quá đỉnh thần biển cả item khiếp quá gank la đúng

View user profile
Tầng 23 on 9/6/2012, 18:30
avatar
Tham gia : 2011-05-18
Bài gửi : 371
Point : 626
Nhận thích : 88
Biệt Danh : KaelThas_1997
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chung kết GOT I: Divide and Fight - iDol tiếp tục thống trị ngôi vương (Phần 2)

như phim trưởng laughing

View user profile
Tầng 24 on 9/6/2012, 20:28
avatar
Tham gia : 2011-07-15
Bài gửi : 32
Point : 83
Nhận thích : 23
Biệt Danh : Hydra_vkng
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chung kết GOT I: Divide and Fight - iDol tiếp tục thống trị ngôi vương (Phần 2)

HEhe WAM chơi mass-Blink ak` ~~

View user profile
Tầng 25 on 9/6/2012, 22:30
avatar
Tham gia : 2011-07-15
Bài gửi : 32
Point : 83
Nhận thích : 23
Biệt Danh : Hydra_vkng
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chung kết GOT I: Divide and Fight - iDol tiếp tục thống trị ngôi vương (Phần 2)

Bên WAM đáng nhẽ nên có Thầy pháp thay cho Vũ khí

View user profile
Tầng 26 on 9/6/2012, 22:31
Tham gia : 2012-06-11
Bài gửi : 6
Point : 12
Nhận thích : 0
Biệt Danh : DF.quangduy2
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chung kết GOT I: Divide and Fight - iDol tiếp tục thống trị ngôi vương (Phần 2)

doi iDol wa ghe

View user profile
Tầng 27 on 11/6/2012, 08:00
avatar
Tham gia : 2012-06-10
Bài gửi : 226
Point : 1514
Nhận thích : 44
Biệt Danh : Evils.ReD
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chung kết GOT I: Divide and Fight - iDol tiếp tục thống trị ngôi vương (Phần 2)

má mấy chú ấy cầm i déo bit le~ ra combat pai la git thần biển cả de TBC no late khung

View user profile
Tầng 28 on 11/6/2012, 11:15
Tham gia : 2012-06-06
Bài gửi : 36
Point : 68
Nhận thích : 1
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chung kết GOT I: Divide and Fight - iDol tiếp tục thống trị ngôi vương (Phần 2)

nghe thật hấp dẫn quá đi ~~

View user profile
Tầng 29 on 11/6/2012, 12:43
avatar
Tham gia : 2012-02-21
Bài gửi : 942
Point : 116
Nhận thích : 329
Biệt Danh : Golden.__.Apple
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chung kết GOT I: Divide and Fight - iDol tiếp tục thống trị ngôi vương (Phần 2)

hẻ hẻ 2 hjt vo si dao rra di

View user profile
Tầng 30 on 11/6/2012, 12:51
avatar
Tham gia : 2012-06-11
Bài gửi : 104
Point : 37
Nhận thích : 29
Biệt Danh : Disney.Skyline
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chung kết GOT I: Divide and Fight - iDol tiếp tục thống trị ngôi vương (Phần 2)

TBC ho bao wa

View user profile doremon_rokey@yahoo.com
Tầng 31 on 11/6/2012, 16:21
avatar
Tham gia : 2012-05-28
Bài gửi : 34
Point : 68
Nhận thích : 1
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chung kết GOT I: Divide and Fight - iDol tiếp tục thống trị ngôi vương (Phần 2)

Hey wa Vote

View user profile
Tầng 32 on 12/6/2012, 08:30
Tham gia : 2012-06-12
Bài gửi : 1
Point : 2
Nhận thích : 0
Biệt Danh : D.A_1998
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chung kết GOT I: Divide and Fight - iDol tiếp tục thống trị ngôi vương (Phần 2)

Cho em xin kái video với

View user profile mu_fc_2012@yahoo.com
Tầng 33 on 13/6/2012, 10:04
avatar
Tham gia : 2012-04-29
Bài gửi : 490
Point : 1045
Nhận thích : 57
Biệt Danh : Cakyo
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chung kết GOT I: Divide and Fight - iDol tiếp tục thống trị ngôi vương (Phần 2)

Hay cho em xin cái video vs mấy anh

View user profile
Tầng 34 on 13/6/2012, 21:11
avatar
Tham gia : 2012-04-02
Bài gửi : 592
Point : 12
Nhận thích : 132
Biệt Danh : coi chữ kí
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chung kết GOT I: Divide and Fight - iDol tiếp tục thống trị ngôi vương (Phần 2)

ối rừng ơi -.-

View user profile
Tầng 35 on 14/6/2012, 00:03
Tham gia : 2012-06-20
Bài gửi : 2
Point : 4
Nhận thích : 0
Biệt Danh : DaiKa
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chung kết GOT I: Divide and Fight - iDol tiếp tục thống trị ngôi vương (Phần 2)

Kinh hem Than` Bien? ca? Ba" dao. Divide ak`

View user profile
Tầng 36 on 20/6/2012, 14:32
Tham gia : 2012-06-20
Bài gửi : 2
Point : 4
Nhận thích : 0
Biệt Danh : DaiKa
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chung kết GOT I: Divide and Fight - iDol tiếp tục thống trị ngôi vương (Phần 2)

Con nao` Ba" dao. Divide Ghe Nhat Nhy? Woa

View user profile
Tầng 37 on 20/6/2012, 14:34
avatar
Tham gia : 2012-06-20
Bài gửi : 198
Point : 41
Nhận thích : 29
Biệt Danh : Oh...Really
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chung kết GOT I: Divide and Fight - iDol tiếp tục thống trị ngôi vương (Phần 2)

ai chém IDol len ngôi vua coi:T

View user profile
Tầng 38 on 20/6/2012, 14:36
Tham gia : 2012-06-22
Bài gửi : 2
Point : 4
Nhận thích : 0
Biệt Danh : thong tri
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chung kết GOT I: Divide and Fight - iDol tiếp tục thống trị ngôi vương (Phần 2)

gôd

View user profile
Tầng 39 on 22/6/2012, 14:38
Tham gia : 2012-06-22
Bài gửi : 1
Point : 2
Nhận thích : 0
Biệt Danh : dungcam002
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Chung kết GOT I: Divide and Fight - iDol tiếp tục thống trị ngôi vương (Phần 2)

k koa j hay hjt

View user profile
Tầng 40 on 22/6/2012, 18:18

Re: Chung kết GOT I: Divide and Fight - iDol tiếp tục thống trị ngôi vương (Phần 2)

Go to page : Previous  1, 2, 3  NextTên truy cập