Đăng ký

Go to page : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

avatar
Tham gia : 2011-08-08
Bài gửi : 4249
Point : 104
Nhận thích : 545
Biệt Danh : Myth.Ramb0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Giới thiệu hero mới phiên bản 2.06

Bộ skill mình thích là Iris - Q4, R2, E2, R4 pig

View user profile ramb0_x5@yahoo.com
Tầng 21 on 7/6/2012, 00:50
Tham gia : 2012-01-25
Bài gửi : 1394
Point : 1690
Nhận thích : 191
Biệt Danh : Who Know ???
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Giới thiệu hero mới phiên bản 2.06

@Ajen Kul wrote:
@G.Stars..Bekzz wrote:Có tất cả 768 loại hero khác nhau từ con linh thú :
- 16 skill chia 4 nút lệnh : 4^4 = 256 tổ hợp skill khác nhau
- 3 hệ mỗi hệ có 256 tổ hợp skill : 3x256 = 768 loại
Bạn có thể thử tính pig
Giống phép tính hồi kia mình học :01: Bao la bạt ngàn.
Q4 quá ghê !:o max skill lv 4 là cooldown 2s, thì có thể làm tới 5 cái skill chặn đường liên tục sau mỗi 5s à... Tồn tại 10s 1 skill.... Immbaaàà

h mới để ý CD skill Q4 , công nhận tởm thật , tay ngắn ko blink =die à , thằng nào xài nhanh , tạo cmn 2 đường gần sát nhau cho tay dài nó bắn , tay ngắn đứng trong chịu chết

View user profile
Tầng 22 on 7/6/2012, 00:51
avatar
Tham gia : 2011-04-06
Bài gửi : 9945
Point : 185
Nhận thích : 2097
Biệt Danh : Show me your
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Giới thiệu hero mới phiên bản 2.06

Bộ skill của feeder Rambo :T

Fatal error,khéo con này lại sớm xóa thôi

View user profile
Tầng 23 on 7/6/2012, 00:51
avatar
Tham gia : 2012-03-11
Bài gửi : 1636
Point : 3714
Nhận thích : 242
Biệt Danh : G.Stars..Bekzz
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Giới thiệu hero mới phiên bản 2.06

@G.Stars..Bekzz wrote:Có tất cả 768 loại hero khác nhau từ con linh thú :
- 16 skill chia 4 nút lệnh : 280 tổ hợp skill khác nhau
- 3 hệ mỗi hệ có 256 tổ hợp skill : 3x256 = 768 loại
Bạn có thể thử tính pig
Giải thích thêm về tổ hợp hơi hại não một tí :
Gọi 1,2,3,4 lần lượt là thứ tự của 4 skill nằm trong một nút lệnh
- ta có các hỗn hợp sau :
1234 => có 24 tổ hợp (4!)
1111 , 2222 , 3333 , 4444 => mỗi cái có 1 tổ hợp, 4 cái : 4 tổ hợp
1112 , 2223 , 3334 , 4441 => mỗi cái là 4 tổ hợp, 4 cái : 16 tổ hợp
1113 , 2224 , 3331 , 4442 => .......... 4 ......, ..... : 16 ......
1114 , 2221 , 3332 , 4443 => .......... 4 ......, ..... : 16.......
1123 , 2234 , 3341 , 4412 => .......... 12......, ..... : 48.......
1124 , 2231 , 3342 , 4413 => .......... 12......, ..... : 48.......
1134 , 2241 , 3312 , 4423 => .......... 12......, ..... : 48.......
1122 , 1133 , 1144 , 2233 , 2244 , 3344 => mỗi cái có 6 tổ hợp, 6 cái : 36 tổ hợp
Cộng lại : 24+4+16+16+16+48+48+48+36 = 256 tổ hợpLast edited by G.Stars..Bekzz on 7/6/2012, 01:15; edited 3 times in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

View user profile
Tầng 24 on 7/6/2012, 00:54
avatar
Tham gia : 2011-08-08
Bài gửi : 4249
Point : 104
Nhận thích : 545
Biệt Danh : Myth.Ramb0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Giới thiệu hero mới phiên bản 2.06

@NgocLeo wrote:Bộ skill của feeder Rambo :T

Fatal error,khéo con này lại sớm xóa thôi
0-8 thôi mà , bên kia cũng có dark cầm ma thú, một đứa là linh hồn của team, 1 đứa là gánh nặng của team , luyện vài hôm quen tay là lên lv

View user profile ramb0_x5@yahoo.com
Tầng 25 on 7/6/2012, 00:59
avatar
Tham gia : 2011-04-06
Bài gửi : 9945
Point : 185
Nhận thích : 2097
Biệt Danh : Show me your
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Giới thiệu hero mới phiên bản 2.06

@G.Stars..Bekzz wrote:
@G.Stars..Bekzz wrote:Có tất cả 840 loại hero khác nhau từ con linh thú :
- 16 skill chia 4 nút lệnh : 280 tổ hợp skill khác nhau
- 3 hệ mỗi hệ có 280 tổ hợp skill : 3x280 = 840 loại
Bạn có thể thử tính pig
Giải thích thêm về tổ hợp hơi hại não một tí :
Gọi 1,2,3,4 lần lượt là thứ tự của 4 skill nằm trong một nút lệnh
- ta có các hỗn hợp sau :
1234 => có 24 tổ hợp (4!)
1111 , 2222 , 3333 , 4444 => mỗi cái có 1 tổ hợp, 4 cái : 4 tổ hợp
1112 , 2223 , 3334 , 4441 => mỗi cái là 4 tổ hợp, 4 cái : 16 tổ hợp
1113 , 2224 , 3331 , 4442 => .......... 4 ......, ..... : 16 ......
1114 , 2221 , 3332 , 4443 => .......... 4 ......, ..... : 16.......
1123 , 2234 , 3341 , 4412 => .......... 14......, ..... : 56.......
1124 , 2231 , 3342 , 4413 => .......... 14......, ..... : 56.......
1134 , 2241 , 3312 , 4423 => .......... 14......, ..... : 56.......
1122 , 1133 , 1144 , 2233 , 2244 , 3344 => mỗi cái có 6 tổ hợp, 6 cái : 36 tổ hợp
Cộng lại : 24+4+16+16+16+56+56+56+36 = 280 tổ hợp

CLGT

View user profile
Tầng 26 on 7/6/2012, 01:03
avatar
Tham gia : 2012-03-11
Bài gửi : 1636
Point : 3714
Nhận thích : 242
Biệt Danh : G.Stars..Bekzz
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Giới thiệu hero mới phiên bản 2.06

@NgocLeo wrote:
@G.Stars..Bekzz wrote:
@G.Stars..Bekzz wrote:Có tất cả 840 loại hero khác nhau từ con linh thú :
- 16 skill chia 4 nút lệnh : 280 tổ hợp skill khác nhau
- 3 hệ mỗi hệ có 280 tổ hợp skill : 3x280 = 840 loại
Bạn có thể thử tính pig
Giải thích thêm về tổ hợp hơi hại não một tí :
Gọi 1,2,3,4 lần lượt là thứ tự của 4 skill nằm trong một nút lệnh
- ta có các hỗn hợp sau :
1234 => có 24 tổ hợp (4!)
1111 , 2222 , 3333 , 4444 => mỗi cái có 1 tổ hợp, 4 cái : 4 tổ hợp
1112 , 2223 , 3334 , 4441 => mỗi cái là 4 tổ hợp, 4 cái : 16 tổ hợp
1113 , 2224 , 3331 , 4442 => .......... 4 ......, ..... : 16 ......
1114 , 2221 , 3332 , 4443 => .......... 4 ......, ..... : 16.......
1123 , 2234 , 3341 , 4412 => .......... 14......, ..... : 56.......
1124 , 2231 , 3342 , 4413 => .......... 14......, ..... : 56.......
1134 , 2241 , 3312 , 4423 => .......... 14......, ..... : 56.......
1122 , 1133 , 1144 , 2233 , 2244 , 3344 => mỗi cái có 6 tổ hợp, 6 cái : 36 tổ hợp
Cộng lại : 24+4+16+16+16+56+56+56+36 = 280 tổ hợp

CLGT
rãnh lấy giấy ra ghi thử rolling on the floor nhiu đó tổ hợp skill đấy

View user profile
Tầng 27 on 7/6/2012, 01:04
avatar
Tham gia : 2012-04-06
Bài gửi : 333
Point : 164
Nhận thích : 558
Biệt Danh : GuzzlingBeer
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Giới thiệu hero mới phiên bản 2.06

Đề nghị bác Long sửa lại skill Sương Ngạo Tiêu Phong. Mượn 20/30/40/50% mọi chỉ số chứ không phải chỉ sống

View user profile
Tầng 28 on 7/6/2012, 07:01
avatar
Tham gia : 2012-03-15
Bài gửi : 8418
Point : 617
Nhận thích : 567
Biệt Danh : .
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Giới thiệu hero mới phiên bản 2.06

@G.Stars..Bekzz wrote:
@G.Stars..Bekzz wrote:Có tất cả 768 loại hero khác nhau từ con linh thú :
- 16 skill chia 4 nút lệnh : 280 tổ hợp skill khác nhau
- 3 hệ mỗi hệ có 256 tổ hợp skill : 3x256 = 768 loại
Bạn có thể thử tính pig
Giải thích thêm về tổ hợp hơi hại não một tí :
Gọi 1,2,3,4 lần lượt là thứ tự của 4 skill nằm trong một nút lệnh
- ta có các hỗn hợp sau :
1234 => có 24 tổ hợp (4!)
1111 , 2222 , 3333 , 4444 => mỗi cái có 1 tổ hợp, 4 cái : 4 tổ hợp
1112 , 2223 , 3334 , 4441 => mỗi cái là 4 tổ hợp, 4 cái : 16 tổ hợp
1113 , 2224 , 3331 , 4442 => .......... 4 ......, ..... : 16 ......
1114 , 2221 , 3332 , 4443 => .......... 4 ......, ..... : 16.......
1123 , 2234 , 3341 , 4412 => .......... 12......, ..... : 48.......
1124 , 2231 , 3342 , 4413 => .......... 12......, ..... : 48.......
1134 , 2241 , 3312 , 4423 => .......... 12......, ..... : 48.......
1122 , 1133 , 1144 , 2233 , 2244 , 3344 => mỗi cái có 6 tổ hợp, 6 cái : 36 tổ hợp
Cộng lại : 24+4+16+16+16+48+48+48+36 = 256 tổ hợp
Hại não quá ba ơi

View user profile
Tầng 29 on 7/6/2012, 08:26
avatar
Tham gia : 2012-06-05
Bài gửi : 1641
Point : 204
Nhận thích : 327
Biệt Danh : Blue★RS
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Giới thiệu hero mới phiên bản 2.06

bá đạo cmnr

View user profile
Tầng 30 on 7/6/2012, 08:31
Tham gia : 2011-06-28
Bài gửi : 2623
Point : 758
Nhận thích : 424
Biệt Danh : **********
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Giới thiệu hero mới phiên bản 2.06

liệu có qua nổi bá tước vá hml -.-

View user profile
Tầng 31 on 7/6/2012, 08:36
avatar
Tham gia : 2012-05-14
Bài gửi : 201
Point : 302
Nhận thích : 22
Biệt Danh : TIS.KråtΩs
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Giới thiệu hero mới phiên bản 2.06

Đợi map xem sao

View user profile
Tầng 32 on 7/6/2012, 08:41
avatar
Tham gia : 2012-02-06
Bài gửi : 3038
Point : 4094
Nhận thích : 1171
Biệt Danh : DTA.Lena
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Giới thiệu hero mới phiên bản 2.06

hix mấy bác tester sướng nhỉ

View user profile
Tầng 33 on 7/6/2012, 08:48
avatar
Tham gia : 2012-05-21
Bài gửi : 80
Point : 196
Nhận thích : 35
Biệt Danh : Super...Demons
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Giới thiệu hero mới phiên bản 2.06

X-X X-X X-X chừng nào mới ra máp mới ??? X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X X-X

View user profile
Tầng 34 on 7/6/2012, 08:49
avatar
Tham gia : 2011-06-09
Bài gửi : 1020
Point : 821
Nhận thích : 52
Biệt Danh : TunaMeGai
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Giới thiệu hero mới phiên bản 2.06

1 đống skill của hero trong HoN được mang vào.

Pick skill kiểu Dota LoD.

View user profile
Tầng 35 on 7/6/2012, 08:54
Tham gia : 2012-05-31
Bài gửi : 439
Point : 199
Nhận thích : 26
Biệt Danh : Trời + Đất = Dark
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Giới thiệu hero mới phiên bản 2.06

Đã đã 2 con hero moi

View user profile
Tầng 36 on 7/6/2012, 08:56
avatar
Tham gia : 2011-03-06
Bài gửi : 5235
Point : 238
Nhận thích : 1776
Biệt Danh : FT.Vampire
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Giới thiệu hero mới phiên bản 2.06

linh thú

View user profile n0l0v3_n0s4d8251@yahoo.com
Tầng 37 on 7/6/2012, 08:57
avatar
Tham gia : 2012-02-22
Bài gửi : 2392
Point : 3082
Nhận thích : 173
Biệt Danh : .|CFFFF79FFKurt
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Giới thiệu hero mới phiên bản 2.06

ramb01596 wrote:Bộ skill mình thích là Iris - Q4, R2, E2, R4 pig
vâng bộ skill của anh "khôn" vái lúa pig chả trách sao là feeder của team rolling on the floor nói chung đã test dc 2 bộ skill khá ngon cho semi + late thinking đánh giá cá nhân thì war team có late dc cũng chả ghê gớm lắm cũng gọi là bt như khi đan trường đang nằm trên cái giường pig

View user profile
Tầng 38 on 7/6/2012, 09:01
avatar
Tham gia : 2011-08-03
Bài gửi : 2942
Point : 5053
Nhận thích : 386
Biệt Danh : Rubik...1st
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Giới thiệu hero mới phiên bản 2.06

mong pb mới ra mắt để còn mà mò skill big grin

View user profile
Tầng 39 on 7/6/2012, 09:13
avatar
Tham gia : 2012-05-28
Bài gửi : 7238
Point : 35613
Nhận thích : 1044
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Giới thiệu hero mới phiên bản 2.06

Cái này mới đấy

View user profile
Tầng 40 on 7/6/2012, 09:24

Re: Giới thiệu hero mới phiên bản 2.06

Go to page : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  NextTên truy cập