Đăng ký

Tham gia : 2011-06-24
Bài gửi : 12
Point : 12
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Team Tm xin thông báo member của team

Sau đây là danh sách member :
-1.Tm.Jin (Nhóm trưởng)
-2.Tm.otrot (Nhóm phó )
-3.Tm.Luv (Ngoại giao, Ae có gì pm tui :nhokluv.4ere) happy]
-4.Tm.Dem0n
-5.Tm.Tunies
-6.Tm.1stpr0
-7.Tm.PhoTo
-8.Tm.CuBe
-9.Tm.NeXt
-10.Tm.DoDen
-11.Tm.Run
-12.Tm.O.o
-13.Tm.why
-14.Tm.loztrau
-15.Tm.GhostRaider
-16.Tm.nobi
-Tm.themtien

View user profile
Tầng 1 on 9/7/2011, 21:50


Tên truy cập