Đăng ký

Tham gia : 2011-05-19
Bài gửi : 99
Point : 247
Nhận thích : 39
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Bleach vs One Piece v2.9N


by Recon

This is Really the Final Version
Added 4 New Items
Fix the Model of Ichigo
Modes: -ar, -np, -hs, -ds, -nd, -n3, -n5, -ne, -ns, -nr, -fh, -sh, -nh, -sc, -bh, -nf, -nw, -bo, -oo, -so

Category: Melee
Recommended Players: Full House

Download: Bleach vs One Piece v2.9N.w3x

View user profile
Tầng 1 on 29/6/2011, 18:13
avatar
Tham gia : 2011-06-25
Bài gửi : 452
Point : 46
Nhận thích : 41
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Bleach vs One Piece v2.9N

Map này là map dối kháng hả bạn

View user profile
Tầng 2 on 29/6/2011, 18:23
avatar
Tham gia : 2012-04-07
Bài gửi : 524
Point : 854
Nhận thích : 266
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Bleach vs One Piece v2.9N

map nay lạ quá nhả

View user profile
Tầng 3 on 8/4/2012, 20:06
Tham gia : 2012-03-29
Bài gửi : 11
Point : 16
Nhận thích : 1
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Bleach vs One Piece v2.9N

mới ak dzo chơi thử mới đc

View user profile
Tầng 4 on 9/4/2012, 19:36

Re: Bleach vs One Piece v2.9NTên truy cập