Đăng ký

Go to page : Previous  1, 2, 3

Tham gia : 2012-05-22
Bài gửi : 6
Point : 9
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ý kiến của bạn về mode -sd và giải đấu tháng 6

1 phiếu -sd vì -ban thì dễ bị bắt bài và phải bàn chiên thuật từ trước. -sd cũng có chút hên xui nhưng cũng có cái hay riêng mà

View user profile
Tầng 41 on 1/6/2012, 21:06
avatar
Tham gia : 2012-02-21
Bài gửi : 2591
Point : 2663
Nhận thích : 373
Biệt Danh : Đệ tử Fear :D
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ý kiến của bạn về mode -sd và giải đấu tháng 6

Mình sao cũng được ~~

View user profile
Tầng 42 on 1/6/2012, 21:11
avatar
Tham gia : 2011-10-28
Bài gửi : 274
Point : 3140
Nhận thích : 33
Biệt Danh : R7_Handsome
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ý kiến của bạn về mode -sd và giải đấu tháng 6

-sd có tính hên xui,chờ pick trước pick sau khá phức cmn tạp.
ủng hộ -ban hoặc -sh

View user profile
Tầng 43 on 1/6/2012, 21:43
avatar
Tham gia : 2011-10-14
Bài gửi : 7730
Point : 750
Nhận thích : 602
Biệt Danh : Air._.Blade
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ý kiến của bạn về mode -sd và giải đấu tháng 6

sao không phải là -armt, -arcl, -artp

View user profile
Tầng 44 on 1/6/2012, 21:45

Re: Ý kiến của bạn về mode -sd và giải đấu tháng 6

Go to page : Previous  1, 2, 3Tên truy cập