Đăng ký

avatar
Tham gia : 2012-04-10
Bài gửi : 53
Point : 226
Nhận thích : 69
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Naruto thủ cửa v3.55.1


Link: http://epicwar.com/maps/142975/

View user profile
Tầng 1 on 27/4/2012, 11:38
Tham gia : 2012-03-28
Bài gửi : 57
Point : 105
Nhận thích : 0
Biệt Danh : phongsasesa
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Naruto thủ cửa v3.55.1

tem

View user profile
Tầng 2 on 27/4/2012, 16:32
Tham gia : 2012-03-28
Bài gửi : 57
Point : 105
Nhận thích : 0
Biệt Danh : phongsasesa
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Naruto thủ cửa v3.55.1

quên mất vote rồi đó
map này có bug của hidan: Q+S là ra skill liên tục
kazuku: skill 1 phát dame hết map

View user profile
Tầng 3 on 27/4/2012, 16:34
avatar
Tham gia : 2011-04-03
Bài gửi : 716
Point : 1110
Nhận thích : 20
Biệt Danh : kienkonbmt
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Naruto thủ cửa v3.55.1

đã phá đảo map này lâu roài

View user profile
Tầng 4 on 28/4/2012, 21:55

Re: Naruto thủ cửa v3.55.1Tên truy cập