Đăng ký

avatar
Tham gia : 2011-08-23
Bài gửi : 235
Point : 3
Nhận thích : 16
Biệt Danh : No0b.Nys
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

D&F (2.04G) lỗi hiệp sĩ rồng

vừa mới chơi hiệp sĩ rồng vs hiền triết . mỗi lần biến rồng xong bị hiền triết xài skill 2 rồi biến trở lại bt là cái thằng hiệp sĩ lại lơ lưng trên không

xác nhận vì lỗi này là chính xác, hôm qua mình đánh cũng bị thế
thaks
đóng
lần sau đăng ở topic báo lỗi của mình nhé

View user profile
Tầng 1 on 22/4/2012, 13:44
Tham gia : 2011-11-25
Bài gửi : 5986
Point : 999
Nhận thích : 2767
Biệt Danh : Moon Knight
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: D&F (2.04G) lỗi hiệp sĩ rồng

Có từ lâu rồi thằng chủ thớt bây h mới biết rolling on the floor

View user profile
Tầng 2 on 22/4/2012, 13:51
avatar
Tham gia : 2011-08-23
Bài gửi : 235
Point : 3
Nhận thích : 16
Biệt Danh : No0b.Nys
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: D&F (2.04G) lỗi hiệp sĩ rồng

ủa tưởng fix rồi chứ ?

View user profile
Tầng 3 on 22/4/2012, 13:53
avatar
Tham gia : 2011-08-22
Bài gửi : 1042
Point : 124
Nhận thích : 200
Biệt Danh : tuihihic13
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: D&F (2.04G) lỗi hiệp sĩ rồng

chả có gì mới ...bay trên không nhưng đâu có ảnh hưởng gì đâu

View user profile
Tầng 4 on 22/4/2012, 13:55
avatar
Tham gia : 2012-03-17
Bài gửi : 914
Point : 623
Nhận thích : 551
Biệt Danh : 2011de
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: D&F (2.04G) lỗi hiệp sĩ rồng

chăng liên quan thì báo lỗi cái j`

View user profile
Tầng 5 on 22/4/2012, 13:55
avatar
Tham gia : 2011-10-13
Bài gửi : 4777
Point : 23030
Nhận thích : 281
Biệt Danh : :T
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: D&F (2.04G) lỗi hiệp sĩ rồng

lỗi cũ ko có gì hot

View user profile
Tầng 6 on 22/4/2012, 13:57
Tham gia : 2011-11-25
Bài gửi : 5986
Point : 999
Nhận thích : 2767
Biệt Danh : Moon Knight
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: D&F (2.04G) lỗi hiệp sĩ rồng

Bảo thằng hiền triết Shút cho phát nữa là vễ ban đầu rolling on the floor
Bay lên cao chẳng ảnh hưởng j cả

View user profile
Tầng 7 on 22/4/2012, 13:57
avatar
Tham gia : 2011-12-09
Bài gửi : 2093
Point : 13262
Nhận thích : 285
Biệt Danh : Huy Nhok
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: D&F (2.04G) lỗi hiệp sĩ rồng

èo nó chết mà đag trong trạng thái rồng xog hs lại thì nó zậy đó mà :T

View user profile
Tầng 8 on 22/4/2012, 14:02
avatar
Tham gia : 2011-10-15
Bài gửi : 2285
Point : 17366
Nhận thích : 1155
Biệt Danh : ....Ares....
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: D&F (2.04G) lỗi hiệp sĩ rồng

xác nhận vì lỗi này là chính xác, hôm qua mình đánh cũng bị thế
thaks
đóng

View user profile
Tầng 9 on 23/4/2012, 08:12
avatar
Tham gia : 2011-08-22
Bài gửi : 183
Point : 141
Nhận thích : 12
Biệt Danh : Spamer.Smile
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: D&F (2.04G) lỗi hiệp sĩ rồng

vote

View user profile
Tầng 10 on 23/4/2012, 08:15

Re: D&F (2.04G) lỗi hiệp sĩ rồngTên truy cập