Đăng ký

Go to page : Previous  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Next

Tham gia : 2012-01-03
Bài gửi : 6567
Point : 8592
Nhận thích : 519
Biệt Danh : Sếp Dark
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [PRW]Champions League 2 vs 2 clan (Vòng Trong) !!

:T xoắn ngay tao cắt chym giờ


FC FT-Đội Tấn Công
Quân Hàm: Super Tư lệnh
Mật Danh: Cuồng Sát Nhân

View user profile
Tầng 21 on 7/4/2012, 12:16
Tham gia : 2012-01-11
Bài gửi : 4593
Point : 1217
Nhận thích : 429
Biệt Danh : I'm me...!
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [PRW]Champions League 2 vs 2 clan (Vòng Trong) !!

not chìu nay rang' vào tứ kết luộc hột gà vs hột vịt an
ml drak fang' ngay cho t :T


View user profile
Tầng 22 on 7/4/2012, 12:18
Tham gia : 2012-01-07
Bài gửi : 1175
Point : 108
Nhận thích : 364
Biệt Danh : Friends.Mix
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [PRW]Champions League 2 vs 2 clan (Vòng Trong) !!

@Dark930 wrote: :T xoắn ngay tao cắt chym giờ
Nhào vô kiếm ăn :-
tao thông Đ Í T mày h :T

View user profile
Tầng 23 on 7/4/2012, 12:18
Tham gia : 2011-11-10
Bài gửi : 787
Point : 174
Nhận thích : 36
Biệt Danh : FB.Gareth.Bale
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [PRW]Champions League 2 vs 2 clan (Vòng Trong) !!

gano1 chiều nay xúc lẹ làng nào


không có phụ nữ xấu
chỉ có phụ nữ không nhận mình xấu !!!

View user profile
Tầng 24 on 7/4/2012, 12:20
Tham gia : 2012-01-11
Bài gửi : 4593
Point : 1217
Nhận thích : 429
Biệt Danh : I'm me...!
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [PRW]Champions League 2 vs 2 clan (Vòng Trong) !!

lighter rang' lam an có thể tứ kết ae mình gặp cho mi gỡ game hôm nọ


View user profile
Tầng 25 on 7/4/2012, 12:20
Tham gia : 2012-01-03
Bài gửi : 6567
Point : 8592
Nhận thích : 519
Biệt Danh : Sếp Dark
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [PRW]Champions League 2 vs 2 clan (Vòng Trong) !!

cô lên nhé lighter kekeke gap gano1 là....


FC FT-Đội Tấn Công
Quân Hàm: Super Tư lệnh
Mật Danh: Cuồng Sát Nhân

View user profile
Tầng 26 on 7/4/2012, 12:21
Tham gia : 2012-01-11
Bài gửi : 4593
Point : 1217
Nhận thích : 429
Biệt Danh : I'm me...!
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [PRW]Champions League 2 vs 2 clan (Vòng Trong) !!

drak ml nghe noi la hột gà hay hột vịt j à z là sặp luộc mi ăn r


View user profile
Tầng 27 on 7/4/2012, 12:22
Tham gia : 2011-11-10
Bài gửi : 787
Point : 174
Nhận thích : 36
Biệt Danh : FB.Gareth.Bale
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [PRW]Champions League 2 vs 2 clan (Vòng Trong) !!

meion..S_P wrote:lighter rang' lam an có thể tứ kết ae mình gặp cho mi gỡ game hôm nọ
hôm đó đánh ở nhà fam thua combat thua chuột si đa :T k tính


không có phụ nữ xấu
chỉ có phụ nữ không nhận mình xấu !!!

View user profile
Tầng 28 on 7/4/2012, 12:23
Tham gia : 2012-01-03
Bài gửi : 6567
Point : 8592
Nhận thích : 519
Biệt Danh : Sếp Dark
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [PRW]Champions League 2 vs 2 clan (Vòng Trong) !!

:T thua ko ngụy biện laughing


FC FT-Đội Tấn Công
Quân Hàm: Super Tư lệnh
Mật Danh: Cuồng Sát Nhân

View user profile
Tầng 29 on 7/4/2012, 12:23
Tham gia : 2011-11-10
Bài gửi : 787
Point : 174
Nhận thích : 36
Biệt Danh : FB.Gareth.Bale
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [PRW]Champions League 2 vs 2 clan (Vòng Trong) !!

@Dark930 wrote: cô lên nhé lighter kekeke gap gano1 là....
gano1 là ai thế Dark đứng đầu bảng A chắc cũng khủng lắm -,-


không có phụ nữ xấu
chỉ có phụ nữ không nhận mình xấu !!!

View user profile
Tầng 30 on 7/4/2012, 12:23
Tham gia : 2012-01-11
Bài gửi : 4593
Point : 1217
Nhận thích : 429
Biệt Danh : I'm me...!
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [PRW]Champions League 2 vs 2 clan (Vòng Trong) !!

@FB.MVH wrote:
meion..S_P wrote:lighter rang' lam an có thể tứ kết ae mình gặp cho mi gỡ game hôm nọ
hôm đó đánh ở nhà fam thua combat thua chuột si đa :T k tính
m nghĩ t đánh ở đâu??? cũng ở nhà mà ra thoy rolling on the floor


View user profile
Tầng 31 on 7/4/2012, 12:24
Tham gia : 2011-11-10
Bài gửi : 787
Point : 174
Nhận thích : 36
Biệt Danh : FB.Gareth.Bale
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [PRW]Champions League 2 vs 2 clan (Vòng Trong) !!

ừ ... thì thua :T họ pro qá :T


không có phụ nữ xấu
chỉ có phụ nữ không nhận mình xấu !!!

View user profile
Tầng 32 on 7/4/2012, 12:24
Tham gia : 2011-11-10
Bài gửi : 787
Point : 174
Nhận thích : 36
Biệt Danh : FB.Gareth.Bale
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [PRW]Champions League 2 vs 2 clan (Vòng Trong) !!

nhà bạn sài chuột k dây , nhà mình sài chuột bi cái đó thôi là thấy r` ...


không có phụ nữ xấu
chỉ có phụ nữ không nhận mình xấu !!!

View user profile
Tầng 33 on 7/4/2012, 12:25
Tham gia : 2012-01-03
Bài gửi : 6567
Point : 8592
Nhận thích : 519
Biệt Danh : Sếp Dark
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [PRW]Champions League 2 vs 2 clan (Vòng Trong) !!

:T hehe hotga vo dich roi khoi lo laughing


FC FT-Đội Tấn Công
Quân Hàm: Super Tư lệnh
Mật Danh: Cuồng Sát Nhân

View user profile
Tầng 34 on 7/4/2012, 12:25
Tham gia : 2012-01-11
Bài gửi : 4593
Point : 1217
Nhận thích : 429
Biệt Danh : I'm me...!
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [PRW]Champions League 2 vs 2 clan (Vòng Trong) !!

k pro j lắm ăn mi đủ sài ^^


View user profile
Tầng 35 on 7/4/2012, 12:25
Tham gia : 2012-01-11
Bài gửi : 4593
Point : 1217
Nhận thích : 429
Biệt Danh : I'm me...!
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [PRW]Champions League 2 vs 2 clan (Vòng Trong) !!

@Dark930 wrote: :T hehe hotga vo dich roi khoi lo laughing
vào bán kết gặp t t luộc cả gia đình hột gà hột vịt


View user profile
Tầng 36 on 7/4/2012, 12:25
Tham gia : 2012-01-03
Bài gửi : 6567
Point : 8592
Nhận thích : 519
Biệt Danh : Sếp Dark
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [PRW]Champions League 2 vs 2 clan (Vòng Trong) !!

chú nói thiệt ko laughing à mà chú đánh với cha vinh là ngon ăn rồi


FC FT-Đội Tấn Công
Quân Hàm: Super Tư lệnh
Mật Danh: Cuồng Sát Nhân

View user profile
Tầng 37 on 7/4/2012, 12:26
Tham gia : 2011-11-10
Bài gửi : 787
Point : 174
Nhận thích : 36
Biệt Danh : FB.Gareth.Bale
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [PRW]Champions League 2 vs 2 clan (Vòng Trong) !!

bo3 mà ra ver 2.04 r` , đánh 2.04 mà đánh tướng mới nhở nó dizz thì sao :T


không có phụ nữ xấu
chỉ có phụ nữ không nhận mình xấu !!!

View user profile
Tầng 38 on 7/4/2012, 12:27
Tham gia : 2012-01-11
Bài gửi : 4593
Point : 1217
Nhận thích : 429
Biệt Danh : I'm me...!
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [PRW]Champions League 2 vs 2 clan (Vòng Trong) !!

chưa biết trình nó thế nào nên cũng phải cẩn thận


View user profile
Tầng 39 on 7/4/2012, 12:27
Tham gia : 2012-01-03
Bài gửi : 6567
Point : 8592
Nhận thích : 519
Biệt Danh : Sếp Dark
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [PRW]Champions League 2 vs 2 clan (Vòng Trong) !!

vinh thì đánh tạm thôi mà


FC FT-Đội Tấn Công
Quân Hàm: Super Tư lệnh
Mật Danh: Cuồng Sát Nhân

View user profile
Tầng 40 on 7/4/2012, 12:28

Re: [PRW]Champions League 2 vs 2 clan (Vòng Trong) !!

Tầng 41 Today at 01:20

Go to page : Previous  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  NextTên truy cập