Đăng ký

Go to page : Previous  1, 2, 3 ... 9, 10, 11

Re: Thông tin Divide and fight v2.04

lỗi hay bi dis hay sao đó

Tầng 201 on 7/4/2012, 10:24
avatar
Tham gia : 2011-06-07
Bài gửi : 70
Point : 191
Nhận thích : 5
Biệt Danh : TN.Hoai
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Thông tin Divide and fight v2.04

em nghĩ nên fix lại hiệu ứng slow. Chỉ slsow theo cái slow cao nhất thui chứ không chơi kiểu slow cộng dồn. Ức chế lắm nhất là con Nàng Tiên Cá. Mong 2.04b fix dùng@! not worthy

View user profile
Tầng 202 on 7/4/2012, 10:55
avatar
Tham gia : 2012-03-21
Bài gửi : 3
Point : 7
Nhận thích : 0
Biệt Danh : .|CFF0000FF[B]
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Thông tin Divide and fight v2.04

sao kill 2 cua vo si dao ko day lui zay

View user profile
Tầng 203 on 7/4/2012, 11:03

Re: Thông tin Divide and fight v2.04

Lỗi rồi phutu oiiii,vô đánh quỷ vương bị dis hết crying

Tầng 204 on 7/4/2012, 11:08
Tham gia : 2011-04-16
Bài gửi : 7
Point : 11
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Thông tin Divide and fight v2.04

lỗi bị dis.Đang đánh map 2.04 thì bị dis ra ngoài đã thử nhiều trận

View user profile
Tầng 205 on 7/4/2012, 13:03
Tham gia : 2012-04-08
Bài gửi : 1
Point : 1
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Thông tin Divide and fight v2.04

con chuy minh vuong kieu nham qua nhat la chieu cuoi voi cai chieu dau cua no

View user profile
Tầng 206 on 8/4/2012, 15:31
avatar
Tham gia : 2011-12-10
Bài gửi : 82
Point : 176
Nhận thích : 14
Biệt Danh : Tank.Windy
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Thông tin Divide and fight v2.04

kì này chắc ra mấy vẻ liên tục wá 2.04b,2.04c,2.04d.....ôi nhiều wá

View user profile
Tầng 207 on 8/4/2012, 17:19
avatar
Tham gia : 2012-01-03
Bài gửi : 57
Point : 67
Nhận thích : 4
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Thông tin Divide and fight v2.04

Lỗi võ sĩ xdame liên tục, dame nó x4, ms lv 11 đi chém qv chêt trong vòng 10s laughing ! ko fix đi các bac ah

View user profile
Tầng 208 on 12/4/2012, 23:42
avatar
Tham gia : 2012-01-03
Bài gửi : 57
Point : 67
Nhận thích : 4
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Thông tin Divide and fight v2.04

Lỗi võ sĩ xdame liên tục, dame nó x4, ms lv 11 đi chém qv chêt trong vòng 10s ! ko fix đi các bac ah

View user profile
Tầng 209 on 12/4/2012, 23:43
avatar
Tham gia : 2011-06-15
Bài gửi : 7356
Point : 1049
Nhận thích : 1022
Biệt Danh : Death.L3 / Myth.Pig
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Thông tin Divide and fight v2.04

10s đã là gì straight face

View user profile
Tầng 210 on 12/4/2012, 23:58
avatar
Tham gia : 2012-04-17
Bài gửi : 365
Point : 1324
Nhận thích : 46
Biệt Danh : BC5.Nov.a
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Thông tin Divide and fight v2.04

ko bum đồ mà bum công thức được =.=

View user profile
Tầng 211 on 18/4/2012, 13:23
Tham gia : 2012-04-16
Bài gửi : 227
Point : 52
Nhận thích : 8
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Thông tin Divide and fight v2.04

cung dc day

View user profile
Tầng 212 on 18/4/2012, 13:24
Tham gia : 2012-04-17
Bài gửi : 324
Point : 44
Nhận thích : -6
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Thông tin Divide and fight v2.04

hok nao

View user profile
Tầng 213 on 18/4/2012, 13:32
avatar
Tham gia : 2012-04-18
Bài gửi : 2
Point : 7
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

oi troi

WTF.TigerVip wrote:Nên fix skill ulti của PV straight face Nó ulti rồi có cả 2 hệ Thủ lẫn Công straight face
vai *** th

View user profile
Tầng 214 on 18/4/2012, 21:29
avatar
Tham gia : 2012-04-18
Bài gửi : 2
Point : 7
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Thông tin Divide and fight v2.04

WTF.TigerVip wrote:Nên fix skill ulti của PV straight face Nó ulti rồi có cả 2 hệ Thủ lẫn Công straight face

View user profile
Tầng 215 on 18/4/2012, 21:31

Re: Thông tin Divide and fight v2.04

Go to page : Previous  1, 2, 3 ... 9, 10, 11Tên truy cập